На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді до екзамену з дисципліни "Гроші, кредит, банки". 2015

1. Передумови й значення появи грошей.
2. Сутність грошей.
3. Функції грошей.
4. Види грошей, визначення дійсних грошей.
5 Металеві знаки вартості, паперові гроші, Кредитні гроші.
6. Поняття « грошовий обіг», його втримування й форми.
7. Готівково-грошовий обіг.
8. швидкість обігу грошей.
9. Грошова маса
10. Грошовий агрегат
11. Фактори, що впливають на грошову масу
12. Визначення емісії.
13. Емісія грошей, касовий^-касове-емісійно-касове регулювання.
14. Визначення грошової системи, типи грошової системи.
15. Система металевого грошового обігу.
16. Система паперово-кредитних грошей.
17. Грошова система РФ. Готівка й грошовий обіг.
18. Визначення й поняття терміна «інфляція».
19. Причини інфляції.
20. Внутрішні й зовнішні фактори інфляції.
21. Форми прояву інфляції.
22. Види інфляції
23. Типи інфляції.
24. Основниеметоди боротьби з інфляцією.
25. Антиінфляційна політика
26. Визначення позичкового капіталу
27. Особливості й джерела позичкового капіталу.
28. Структура ринку позичкових капіталів
29. Сутність позичкового відсотка.
30. Визначення кредиту. Кредит як невід'ємна частина ринкового господарства.
31. Кредит як економічна категорія. Відмінності від категорії «фінанси».
32. Принципи кредитування.
33. Функції кредиту.
34. Поняття комерційного кредиту.
35. Товарні форми кредиту.
36. Грошові форми кредиту.
37. Світова валютна система. Поняття. Елементи.
38. Валютний курс як економічна категорія
39. Види валютних курсів.
40. Фактори, що впливають на величину валютного курсу.
41. Валютні ринки. Їхні особливості.
42. Поняття платіжного балансу.
43. Структура платіжного балансу.
44,46. Основні форми міжнародних розрахунків.
45, 47. Сутність і функції міжнародного кредиту.
49. Визначення кредитної системи.
50. Банківська система РФ
51. Правове забезпечення банківської діяльності.
52. Виникнення ЦБ РФ.
53. Основні цілі ЦБ
54. функції ЦБ
55. Грошово-кредитна політика Центрального Банку
56. Операції Банку
57. Процентні ставки.
58. Рефінансування ЦБ РФ комерційних банків.
59. Валютне регулювання
60. Прямі кількісні обмеження ЦБ.
61. Класифікація кредитних організацій і банків.
62. Основні функції комерційних банків
63. Пасивні операції
64. Характеристика активних операцій комерційних банків.
65. КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
66. Поняття простих і складних відсотків
67. Дисконтирование.
68. Звичайні відсотки. Точні відсотки.