На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді до екзамену з економіки. 2015

1. Економіка як наука. Методи економіки й етапи розвитку.
2. Економічні потреби, потреби, блага. Поняття й види.
3. Економічно ресурси. Категорії ресурсів. Плата за ресурси. Економічний вибір
4. Економічні системи. Визначення. Типи систем і їх характеристика
5. Ринок . Визначення. Умова виникнення й функції ринку. Типи конкурнетних ринків.
6. Попит та пропозиція. Закон попиту й рпедложения. Нецінові фактори попиту та пропозиції
7. Індивідуальний і ринковий попит. Фактори й еластичність попиту.
8. Споживчі переваги й гранична корисність. Поняття ціни.
9. Ринковий механізм. Рівноважна ціна. Ефект доходу й ефект заміщення.
10. Фірма (підприємство) і її мети діяльності. Пропозиція фірми й галузі. Фактори пропозиції.
11. Витрати. Визначення. Види й динаміка витрат.
12. Закон убутної граничної продуктивності (віддачі) і ефект масштабу.
13. Виторг і прибуток. Принцип максимізації прибутки.
14. Пропозиція досконала конкурентної фірми в короткостроковому й довгостроковому періодах
15. Монополія. Пропозиція й ціноутворення. Ринкова влада. Цінова дискримінація
16. Монополістична конкуренція й олігополія. Антимонопольне регулювання.
17. Фактори проведення й попит на них.
18. Ринок праці: попит та пропозиція. Зайнятість і зар плата
19. Ринок землі й природних ресурсів. Рента
20. Ринок капіталу. Процентна ставка й інвестиції.
21. Загальна рівновага й суспільна добробут
22. Зовнішні ефекти й суспільні блага.
23. Податковий тягар і неспроможність гос сектору.
24. Основні поняття макроекономіки, її мети. Національна економіка як ціле.
25. Круговорот доходів і продуктів.
26. Система національних рахунків. Розрахунки ВВП і ВНП. Дефлятори. Національний доход і розташовуваний особистий дохід.
27. Інфляція і її види. Індекси цін.
28. Безробіття і її види й форми. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Крива Филипса.
29. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Визначення, вплив цінових і нецінових факторів.
30. взаємодія сукупного попиту та пропозиції. Макроекономічне арвновесие в довгостроковому й короткостроковому періодах на різних ділянках кривої сукупної пропозиції.
31. Споживання, заощадження й інвестиції. Рівноважний обсяг виробництва.
32. Економічний розвиток. Основні показники розвитку. Фактори й типи економічного розвитку. Економічний ріст.
33. Економічний цикл. Визначення й фази. Типи економічних циклів.
34. Державний бюджет. Бюджетна система. Видатки й податки. Крива лаффера.
35. Фіскальна політика. Визначення, види й мети. Фіскальна політика у відкритій економіці.
36. Мультиплікатори й стабілізатори бюджетно-податкової політики.
37. гроші і їх функції. Походження й сутність. Грошова маса й база.
38. рівновага на грошовому ринку. Грошовий мультиплікатор.
39. банківська система. Центральний і комерційні банки. Баланс центрального банку.
40. грошово-кредитна політика.
41. світове господарство. Міжнародні економічні відносини і їх форми.
42. зовнішня торгівля й торговельна політика. Торговельний і платіжний баланс.
43. валютна система й валютний курс.
45. Приватизація й форми власності
46. підприємництво, тіньова економіка.
47. Ринок праці, розподіл і доходи