На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до іспиту цивільний процес. 2017

Право громадян на судовий захист. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.
2. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права. Його метод.
3. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.
4. Джерела цивільного процесуального права.
5. Поняття цивільного судочинства і його завдання. Види й стадії цивільного судочинства.
7. Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення в правозастосовній і правотворчій діяльності. Їхня класифікація.
8. Конституційні принципи правосуддя по цивільних справах.
9. Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки Конституції й федеральному закону. Гарантії цього принципу.
10. Принцип диспозитивности і його прояв на різних стадіях процесу.
11. Принцип змагальності.
12. Принцип процесуальної рівноправності сторін.
13. Принцип устности, безперервності й безпосередності. Виключення із принципу безпосередності.
14. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, підстави виникнення, особливості.
2.2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
2.3. Особливості цивільних процесуальних правовідносин
15. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
16. Особи, що брати участь у справі: поняття, склад, процесуальні права й обов'язку.
17. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
18. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права й обов'язку.
19. Процесуальна співучасть / ціль, підстави, види /.
20. Поняття неналежної сторони. Умови, порядок і наслідку заміни. Заміна неналежного відповідача.
21. Процесуальне правонаступництво / поняття й підстави /. Відмінність від заміни неналежної сторони.
22. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.
23. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
24. Підстави й форми участі прокурора в цивільному процесі.
25. Участь у цивільному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування й інших осіб.
26. Представництво в суді - поняття, підстави й види .
27. Повноваження представника в суді (обсяг і оформлення). Особи, які не можуть бути представниками в суді.
28. Процесуальні строки / поняття, види, значення /. Обчислення строків. Порядок продовження й відновлення.
29. Поняття підвідомчості цивільних справ судам і її види.
Загальні правила визначення підвідомчості.
30. Поняття підсудності і її види. Територіальна підсудність і її види.
31. Поняття судових видатків і їх види. Звільнення від судових видатків. Розподіл судових видатків.
31. Судові штрафи /підстави, порядок накладення, додавання або зменшення штрафу .
32. Поняття й ціль судового доведення.
33. Поняття судових доказів і їх ознаки. Доказательственние факти.
34. Предмет доведення й порядок його визначення по конкретних справах. Факти, не підмети доведенню.
35. Розподіл обов'язку доведення між сторонами. Доказательственние презумпції.
36. Класифікація доказів.
37. Относимость і допустимість доказів. Оцінка доказів.
39. Пояснення сторін і третіх осіб.
40. Показання свідків. Права й обов'язки свідка.
41. Письмові докази і їх види. По втримуванню й за формою.
42. Речові докази. Огляд на місці.
43. Висновок експерта. Процесуальні права й обов'язку експерта.
44. Додаткова й повторна експертиза.
45. Комісійна й комплексна експертиза.
46. Забезпечення доказів.
47. Судові доручення.
48. Поняття позову і його елементи. Види позовів.
49. Право на позов і право на пред'явлення позову. Передумови права на пред'явлення позову. Підстави до відмови в прийнятті позовної заяви.
50. Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання.
51. Захист інтересів відповідача.
Процесуальні заперечення.
52. Забезпечення позову.
53. Приказне проведення.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Підготовка справи до судового розгляду і її значення.
2. Судовий розгляд і його значення. Частини судового засідання.
3. Відкладання судового розгляду.
4. Призупинення проведення в справі: поняття, види, підстави, порядок поновлення проведення.
5. Припинення проведення в справі / поняття, підстави, наслідки.
6. Залишення заяви без розгляду / поняття, підстави, наслідки /.
7. Протокол судового засідання. Порядок розгляду зауважень на протокол.
8. Поняття й види постанов суду першої інстанції. Відмінність розв'язку від визначення.
10. Сутність і значення судового розв'язку.
11. Вимоги, пропоновані до судового розв'язку. Законність і обґрунтованість судового розв'язку.
12. Усунення недоліків судового розв'язку винесшим судом.
13. Утримування судового розв'язку і його частини.
14. Негайне виконання розв'язку / поняття й підстави.
15. Законна чинність судового розв'язку.
16. Визначення суду першої інстанції / поняття, види й утримування.
17. Заочне проведення.
18. Проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин.
19. Проведення по справах про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або в частині.
20. Заперечування розв'язків, дій / бездіяльності / органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
21. Поняття й сутність особливого проведення.
22. Установлення фактів, що мають юридичне значення.
23. Усиновлення / удочеріння / дитини.
24. Визнання громадянина відсутнім або оголошення громадянина померлим.
25. Обмеження дієздатності громадянина, визнанні громадянина недієздатним.
26. Визнання спонукуваної речі безхазяйної й визнання права муніципальної власності на безхазяйну нерухому річ.
2.7. Викличне проведення.
26. Розгляд заяв про чинені нотариальнихдействиях або про відмову в їхнім здійсненні.
29. Поняття й порядок порушення апелляционногопроизводства.
30. Особливості розгляду справи в суді апеляційної інстанції.
31. Підстави для скасування або зміни розв'язку світового судді в апеляційному порядку.
32. Сутність і значення касаційного проведення.
33. Порядок порушення касаційного проведення.
35. Процесуальний порядок розгляду справ судом касаційної інстанції.
36. Повноваження суду касаційної інстанції.
37. Підстави для скасування, зміни або винесення нового розв'язку.
38. Сутність і значення перегляду судових постанов у порядку нагляду.
39. Порядок подачі наглядової скарги або вистави прокурора.
40. Порядок розгляду справи в суді наглядової інстанції.
41. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду.
42. Повноваження суду наглядової інстанції.
43. Поняття й сутність перегляду судових постанов по обставинах, що знову відкрилися.
44. Підстави для перегляду судових постанов по обставинах, що знову відкрилися.
45. Проведення по справах за участю іноземних осіб.
46. Проведення по справах про заперечування розв'язків третейських судів і про видачу виконавчих листів на примусове виконання розв'язків третейських судів.
47. Підстави для скасування рішення третейського суду.
48. Сутність і значення виконавчого провадження.
49. Загальні правила виконавчого провадження.
50. Заходу примусового виконання.
51. Оскарження дії / бездіяльності / судового пристава-виконавця.
52. Третейські суди й правові основи їх організації й діяльності.
53. Особливості розгляду й вирішення спорів третейськими судами.
54. Поняття нотаріату, правові основи його організації й діяльності.