На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді до екзамену з інституціональної економіки. 2014

9Поняття й види трансакцій
25 Поняття контрактів як інститутів. Конртракт наймання й контракти продажу
26Класичний неокласичний і отношенческие контракти
28Теорія прав власності і її основні положення. Поняття прав власності.
29Пучок прав власності на ресурси: поняття хр-ка. Види правомочий по Оноре. Вплив на ціну, цінність і ефективність використання ресурсів
30Спецификацияи розмивання прав власності: поняття й вплив еффективн. исползван. ресурсів Причини розмивання прав власності
31Порівняльна хр-ка прав власності. Гос-Ная, загальна, приватна власність
32Теорема Коуза й проблема зовнішніх еффекто (екстерналий0висновки з теореми. Російська приватизація у світлі теореми Коуза.
4норма як базовий елемент інститутів. Структура. Спільна стротегия, норма у вузькому понятті
7Основні поняття теорії ігор.1
8рівноваги По Нешу, Порету...
13Трансакционние витрати виявлення альтернатив
16Витрати опортуністичної поведінки: поняття, причини й умови мінімізації.
19 Ринкові трансакционние витрати і їх хр-ка
15Витрати специфікації й захисту прав власності і їх хр-ка
35Сравн. Хр-Ка приватнопідприємницької фірми й відкритої корпорації
36,37проблеми принципала-агента в економ. організації: поняття й причини вазникновения. Розв'язку проблеми
1. Утримування, особливості методології й аналізу, основні напрямки й місце інституціональної економічної теорії в сучасній економічній науці. Еволюція інституціональної теорії.
38Внутрішнфірмова структура. Унітарна, холдингова... їх хр-ка
33Институц. теорія економ. организац. Ринок і ієрархія як альтернативні варіанти економ. организац
24ординалестический і кардиналистский підходи до оцінки й визначення величини трансакц. издержек. определ. величини трансакц. витрат
2. Модифікація інституціональною теорією неокласичних передумов (повнота інформації, зроблена раціональність, «людей економічна», рівноважні стани, неспецифічність ресурсів, два виміри товару).
3. Поняття й функції інститутів, їх соціально-економічне втримування й вплив на ефективність економічної системи. Інституціональна структура й інституціональне середовище.
10. Поняття й основні підходи до визначення трансакционних витрат. Робота Р. Коуза «Природа фірми» і її значення для розвитку трансакционной теорії
40внелегальная економіка: причина функціонування підприємств у нелегальному секторі, структура внелегальной економіки. Ціна підпорядкування закону й ціна внелигальности