На головну сторінку   Всі книги

ВІДПОВІДІ ДО ЕКЗАМЕНУ з Історії держави й права закордонних країн. 2017

Предмет науки історії держави й права закордонних країн. Місце науки в системі юридичних наук.
Теоретичне й практичне значення вивчення історії держави й права закордонних країн.
Методологія науки історії держави й права закордонних країн.
Періодизація історії держави й права закордонних країн.
Особливості виникнення й розвитку держави й права в країнах Прадавнього Сходу (Прадавній Єгипет, Прадавній Вавилон, Прадавня Індія, Прадавній Китай).
Специфічні риси політичної організації древневосточних суспільств. (Прадавній Єгипет, Прадавній Вавилон, Прадавня Індія, Прадавній Китай).
Основні риси права в країнах Прадавнього Сходу. (Прадавній Єгипет, Прадавній Вавилон, Прадавня Індія, Прадавній Китай).
Виникнення держави в Прадавньому Єгипту.
Соціальна структура Давньоєгипетського суспільства.
Державний лад (форма правління, форма державного устрою, політичний режим). Місцеве керування. Суд і судочинство в Прадавньому Єгипту.
Виникнення держави в Месопотамії. Держави шумер і аккади.
Державний лад (форма правління, форма державного устрою, політичний режим) Прадавнього Вавилона. Суд і судочинство в Прадавньому Вавилоні.
Правове становище основних груп населення за Законами пануючи Хаммурапи.
Виникнення держави в Прадавній Індії.
Правове становище окремих груп населення в Давньоіндійському суспільстві за Законами Ману.
Державний лад (форма правління, форма державного устрою, політичний режим), місцеве керування, суд і судочинство в Прадавній Індії.
Виникнення держави в Прадавньому Китаї.
Станова структура Древнекитайского суспільства.
Державний лад (форма правління, форма державного устрою, політичний режим) Прадавнього Китаю й значення реформ Шан Яна в його розвитку. Суд і судовий процес у Прадавньому Китаї.
Основні риси права в Прадавньому Єгипту.
Джерела права Прадавнього Вавилона.
Правове регулювання майнових відносин за Законами пануючи Хаммурапи.
Злочину й покарання за Законами пануючи Хаммурапи.
Правове регулювання брачно-сімейних відносин за Законами пануючи Хаммурапи.
Джерела права Прадавньої Індії.
Правове регулювання майнових відносин за Законами Ману.
Злочину й покарання за Законами Ману.
Правове регулювання брачно-сімейних відносин за Законами Ману.
Право Прадавнього Китаю (джерела, основні інститути, загальна характеристика).
Злочину й покарання в Прадавньому Китаї.
Правове регулювання майнових відносин у Прадавньому Китаї.
Правове регулювання брачно-сімейних відносин у Прадавньому Китаї.
Виникнення держави в античному світі й полисная система.
Виникнення держави в Прадавніх Афінах (реформи Тесея й Солона).
Розвиток Афінської держави в VI в. до н.е. (реформи Клисфена, Ефиальта, Перикла).
Державний лад в Афінах в V в. до н.е.
Суспільний ладо Прадавніх Афін в V у до н.е.
Виникнення держави в Спарті.
Особливості суспільного лада в Спарті.
Державний лад (форма правління, форма державного устрою, політичний режим) Спарти.
Періодизація історії держави в Прадавньому Римі.
Виникнення держави в Прадавньому Римі (реформи Сервия Туллия).
Суспільний ладо в Прадавньому Римі в період республіки.
Державний лад у Прадавньому Римі в період республіки.
Суспільний ладо в Прадавньому Римі в період принципату.
Державний лад у Прадавньому Римі в період принципату.
Суспільний і державний лад у Прадавньому Римі в період домината.
Періодизація історії римського права.
Римське право найдавнішого періоду (джерела, основні інститути, загальна характеристика). Римське право найдавнішого періоду.
Римське право класичного періоду (джерела, основні інститути, загальна характеристика).
Римське право постклассического періоду (джерела, основні інститути, загальна характеристика). Кодифікація Юстиніана.
Історичні форми цивільного процесу в Прадавньому Римі.
Формування феодального суспільства й держави у франків. Реформи Карла Мартелла і їх значення.
Періодизація історії середньовічної держави у Франції.
Суспільний і державний лад Франції в період сеньориальной монархії (система органів державної влади, реформи Людовика IX, становий лад).
Утвір станово-представницької монархії у Франції XIV-XV вв. Великий березневий ордонанс 1357 г.
Абсолютна монархія у Франції XVI-XVIII вв.
Періодизація історії держави й права Німеччини.
Утвір сеньориальной монархії в Німеччині в IX-XII вв.
Особливості станової структури середньовічного суспільства в Німеччині IX-XII вв. (по Саксонському зерцалу).
Зміни в державному ладі Німеччини в XIII-XV вв. (установа рейхстагу й загальноімперського суду).
Особливості станово-представницької монархії в Німеччині в XIV-XV вв.
Особливості абсолютної монархії в Німеччині в XVI-XVIII вв.
Періодизація історії середньовічної держави й права Англії.
Формування феодального суспільства й держави в англосаксів.
Нормандське завоювання і його наслідку в становленні сеньориальной монархії в Англії, реформи Генріха II.
Особливості станової структури англійського суспільства в XIII-XV вв.
Державний лад Англії в період станово-представницької монархії в XIII-XV вв. (утвір парламенту).
Особливості абсолютної монархії в Англії.
Ранньофеодальне право в країнах Західної Європи (джерела, основні інститути).
«Салическая правда» - найважливіший пам'ятник ранньофеодального права в Західній Європі.
Правове регулювання майнових відносин по «Салической правді».
Правове регулювання брачно-сімейних відносин по «Салической правді».
Злочину й покарання по «Салической правді».
Суд і судовий процес по «Салической правді».
Право середньовічної Франції (джерела, основні інститути, загальна характеристика). Кутюми Бовези - джерело феодального права Франції.
Право середньовічної Німеччини (джерела, основні інститути, загальна характеристика).
«Кароліна» - найважливіше джерело кримінального права Німеччини.
«Саксонське зерцало» - найважливіший пам'ятник ранньофеодального права Німеччини.
«Золота булла» і її значення в зміцненні олігархічного ладу в Німеччині.
Право середньовічної Англії (джерела, основні інститути, загальна характеристика).
Велика хартія вільностей 1215 г. і її значення в державно-правовому розвитку Англії.
Виникнення держави в арабів. Арабський халіфат
Мусульманське право (джерела, основні інститути, загальна характеристика).
Середньовічна держава й право Візантії.
Громадське самоврядування в Західній Європі. Міста-Республіки. Міське право і його основні принципи.
Римське право в середньовічній Європі.
Канонічне право римсько-католицької церкви в Західній Європі в середні століття.
Особливості утвору й розвитку держави й права середньовічної Японії.
Голландська буржуазна революція й утвір буржуазної держави в Голландії.
Особливості й основні етапи англійської буржуазної революції XVII в.
Основні конституційні акти англійської буржуазної революції (Петиція про право 1628 г., 3-річний акт 1641 г., Велика ремонстрация 1641 г., Про верховну владу 1649 г., Акт про скасування королівського звання 1649 г., Акт про скасування палати лордів 1649 г.)
Зміна форми англійської держави в ході революції.
Протекторат О. Кромвеля й основні конституційні акти періоду протекторату (Знаряддя керування 1653 г., Акт про скасування палати феодальних зборів 1656 г.).
Реставрація монархії в Англії в XVII в. і основні конституційні акти періоду реставрації (Бредская декларація 1660 г., Хабеас корпус Акт 1679 г., Білль про права 1689 г., Акт про влаштування 1701 г.).
Розвиток конституційної монархії й становлення «відповідального уряду» в Англії в XVIII в.
Еволюція форми держави в Англії в XIV в. (виборчі реформи 1832, 1867, 1884 рр.) і затвердження парламентарної монархії.
Формування двопартійної системи в Англії в XIX в.
Реформи місцевого керування й суду в XIX в Англії.
Британська колоніальна імперія (Акт про дійсність колоніальних законів 1865 г., Акт про британську Північну Америку 1867 г.) і її розпад.
Організація керування в північноамериканських колоніях Англії.
Особливості й основні етапи американської буржуазної революції.
Декларація незалежності США 4 липня 1776 г. і її історичне значення.
Конституційне законодавство в штатах у період революції (Конституція Вірджинії, Нью-Гемпшира 1776 г.).
Утвір конфедерації США (штати конфедерації 1781 г.)
Конституція США 1787 г. (структура, принципи).
Білль про права 1791 г. і його історичне значення.
Створення федерального державного апарата в США (створення перших департаментів, Закон про судоустрій 1789 г.)
Утвір двопартійної системи США в XIX в.
Зміни у формі державного устрою США в XIX в. (територіальне розширення).
Громадянська війна 1861-1865 рр. у США і її наслідки (Конституція південної конфедерації 1861 г., Закон про гомстедах 1862 г., виправлення до Білля)
Велика французька буржуазна революція (особливості й основні етапи)
Декларація прав людини й громадянина 26 серпня 1789 г., її історичне значення й принципи.
Конституція Франції 1791 г. (структура, принципи, форма правління).
Законодавство жирондистів у процесі революції у Франції (Декрет про скликання Національного конвенту, про знищення королівської влади, декрет про установу комітетів і надзвичайного карного трибуналу 1792-1793 рр.).
Декларація прав людини й громадянина 1793 г. і її значення. Конституція Франції 1793 г. (принципи, система вищих і місцевих органів влади).
Держава й право Франції в період якобінської республіки.
Конституція Франції 1795 г., її принципи, система вищих органів і її значення
Державний переворот 9 листопада 1799 г. иконституция 1799 г., принципи, система органів влади, значення.
Еволюція форми державного устрою у Франції в період правління Наполеона Бонапарта й створення бюрократичного державного апарата.
Еволюція державного ладу Франції в першої стать. XIX в. (конституційні хартії 1814 г., 1830 г.).
Лютнева революція 1848 г. і встановлення другої республіки у Франції (Конституція 1848 г., її принципи, система органів влади).
Відновлення другої імперії у Франції й Конституція 1852 г.
Держава й право Паризької комуни 1871 г.
Установлення третьої республіки у Франції й Конституція 1875 г.
Французька колоніальна імперія.
Падіння «Священної римської імперії німецької націй» і історичні форми об'єднань німецьких держав на початку XIX в. Перші конституції німецьких держав на початку XIX в.
Революція 1848 г. у Німеччині й загальнонімецька конституція 1849 г.
Конституційна хартія Пруссії 1850 г., її принципи, система вищих органів, форма правління й значення.
Боротьба Пруссії за об'єднання Німеччини й створення Північно-Німецького союзу.
Конституція Німецької імперії 1871 г., принципи, форма правління, значення
Революція Мейдзи й Конституція Японії 1889 г., її принципи, система вищих органів і значення.
Війна за незалежність і утвір латиноамериканських держав. Перші Конституції країн Латинської Америки і їх основні риси.
Державно-політичні наслідки першої світової війни.
«Новий курс» Франкліна Рузвельта і його наслідку.
Основні зміни в державному апарату США в XX в.
Виправлення до Конституції США й реформа виборчого права в XX в.
Основні зміни в державному ладі США (розвиток конституційного принципу поділу влади, еволюція американського федералізму).
Еволюція партійної системи в Англії наприкінці XIX - XX вв.
Реформа англійського парламенту в XX в. Автономізація територій (Шотландія, Уельс, Ірландія).
Установлення четвертої республіки у Франції й конституція 1946 р. (принципи, система вищих органів влади) і її значення.
Установлення п'ятої республіки у Франції й конституція 1958 р. (принципи, система органів влади) і її значення.
Листопадова революція 1918 р. і встановлення режиму Веймарской республіки в Німеччині.
Веймарская конституція 1919 р.
Установлення фашистського (нацистського) режиму в Німеччині.
Державний і суспільний ладо фашистської Німеччини.
Правова політика фашисткою Німеччини.
Режим окупації в Німеччині ( 1945-1949 рр.) Створення ФРН і ГДР.
Основний закон ФРН 1949 р., (принципи, система вищих органів влади) і його значення.
Об'єднання Німеччини 1990 р.
Установлення фашистської диктатури в Італії.
Конституція Італії 1947 р.
Становлення й розвиток національних держав у Центральній і Південно-Східній Європі наприкінці XIX - XX вв.
Розвиток державно-політичного ладу Японії після другої світової війни. Конституція Японії 1947 р.
Революція 1911 р. у Китаї і її наслідку. Державний лад і політичний режим Гоминьдановской республіки.
Утвір і розвиток КНР.
Розвиток латиноамериканських держав в XX в.
Розвиток правової системи Англії в XIX - XX вв.
Французький цивільний кодекс 1804 г. (джерела, принципи, основні інститути).
Кримінальний кодекс Франції 1810 г. (джерела, принципи, структура).
Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1808 г.
Німецьке цивільне укладення 1896 г. (джерела, принципи, основні інститути).
Карний кодекс Німецької імперії 1871 г.
Трудове й соціальне законодавство Німеччини в XIX-XX вв.
Трудове й соціальне законодавство США в XIX-XX вв.
Трудове й соціальне законодавство Англії в XIX-XX вв.
Трудове й соціальне законодавство Франції в XIX-XX вв.
Антитрестовське (антимонопольне) законодавство США в XIX-XX вв.
Основні зміни в цивільному праві й брачно-сімейному законодавстві в XIX-XX вв.
Основні зміни в кримінальному праві в XIX-XX вв.
Розвиток норм міжнародного права в XIX-XX вв.