На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до екзамену із предмета Історія держави й права закордонних країн. 2017

Предмет, методи вивчення й періодизація історії держави й права.
2. Суспільства Прадавнього Сходу: загальна характеристика (Єгипет, Вавилон, Індія, Китай).
3. Виникнення перших держав на Прадавньому Сході. Основні особливості державного механізму древневосточних держав.
4. Еволюція форми держави на Прадавньому Сході. Східна деспотія.
5. Джерела й основні особливості права в древневосточних державах.
6. Право Прадавнього Єгипту.
7. Держава й право Прадавнього Китаю.
8 Закони пануючи Хаммурапи. Кримінальне право й процес за Законами пануючи Хаммурапи. Талион. Ордалії.
9. Варново-Кастовий лад давньоіндійського суспільства.
10. Закони Ману: загальна характеристика (джерела, історія створення, структура, коротке втримування).
11 Виникнення Афінської держави. Реформи Тезея.
12. Афінська аристократична республіка. Законодавство Драконта. Реформи Солона. Цензова демократія.
13. Еволюція держави й права в Аттиці в VI - першій половині V в. до н.е. Тиранія Писистрата. Реформи Клисфена.
14. Афінська демократія в період розквіту. Реформи Ефиальта й Перикла.
15. Право Прадавньої Греції. Суд, його органі й процес у Прадавніх Афінах.
16. Правове становище груп населення в Прадавній Спарті. Ілоти. Криптії. Державний устрій Прадавньої Спарти. Законодавство пануючи Ликурга.
17. Виникнення Древнеримскогогосударства (VIII-VI вв. до н.е.). Представницькі установи Рима. Комиції Давньоримської республіки. Сенат.
18. Криза й катастрофа Давньоримської республіки. Принципат. Princeps. Доминат.
19. Lex Прадавнього Рима: структура й види. Leges duodecium (XII) tabularum: історія створення й коротка характеристика.
20. Розвиток феодального права в джерелах пізнього феодалізму: кутюми, партиди, ассизи й ін.
21. Землекористування при феодалізмі: форми земельних володінь.
22. Кодифікація Юстиніана. Кодифікації Візантійських імператорів: Исаврийской (Сірійської) і Македонської династій
23. Поняття влади Візантійського Імператора. Його статус і компетенція. Апарат центрального й місцевого керування у Візантійській Імперії.
24. Право Візантійської Імперії: загальна характеристика інститутів публічного й приватного права.
25. Кароліна: загальна характеристика. «Des heiligen Romischen Reichs Peinlich Gerichtes Ordnung».
26. Особливості, система джерел і основні інститути мусульманського права в період Середніх століть. Основні правові школи (мазхаби) ісламу.
27. Особливості середньовічного європейського права.
28. Католицька церква в державно-правовій системі Середньовіччя (структура; канонічне право; суд інквізиції).
29. Виникнення, розвиток і розпад Франкского держави.
30. Салическая Правда (історія складання, структура, основні риси, історичне значення).
31. Сеньориальная монархія у Франції. Реформи Людовика IX (Капетинга).
32. Станово-представницька монархія у Франції. Штати й Парламенти.
33. Нормандське завоювання й особливості сеньориальной монархії в Англії. Реформи Генріха II (Плантагенета).
34. Велика хартія вільностей 1215 г. (історія складання, структура, основні риси, історичне значення). Утвір Парламенту. Станово-представницька монархія в Англії.
35. Сеньориальная монархія в Німеччині й Священної Римської Імперії. Станово-представницька монархія в Німеччині. «Золота булла» імператора Карла IV (Люксембургу).
36. Західноєвропейський абсолютизм: його типологизация й загальна характеристика.
37. Англійська революція й державне право Англії в 1640-1660 г. г. Протекторат О. Кромвеля. «Знаряддя керування».
38. «Glorious Revolution» 1688 г. Законодавство Вільгельма Оранского. Конституційний розвиток Англії в другій половині XVII в. Habeas corpus act. Білль про права 1689 г.
39. Загальне право й право справедливості в Англії в Новий час
40. Американська революція (Війна за незалежність). Декларація Незалежності 4 липня 1776 г. Статті Конфедерації 1776 г. Конгрес Конфедерації 1787 г. Розробка Конституції САСШ 1787 г.
41. Державний устрій Північно-Американських Сполучених Штатів по Конституції 1787 г.
42. Розвиток моделі держави благоденства в США. Рузвельт і New Deal.
43. Велика Французька Революція 1789-1814 г. г.
44. Революційне законодавство у Франції 1789-1799 г. г.
45. Кодифікація Наполеона. Цивільний Кодекс Франції 1804 г. Кримінальний кодекс Франції 1810 г.
46. Державний лад Франції в 1814 - 1830 рр. Революція 1848 г. у Франції. Установлення Другої імперії.
47. Установлення Третьої республіки у Франції. Державний лад Третьої республіки.
48. Утвір Німецької імперії. Конституція Німецької імперії 1871 г. : загальна характеристика. Державний лад Німецької імперії по Конституції 1871 г.
49. Конституція Веймарской республіки 1919 р.
51. Формування парламентської монархії у Великобританії в XVIII в. Акт про влаштування ( про престолонаследії). Основні виборчі реформи у Великобританії в XIX-XX в. в.
52. Фашистська держава в Італії: установлення фашистської диктатури й характеристика її основних інститутів. Конституція 1947 р.
53. Национал-социалистское держава в Німеччині. Механізм фашистської диктатури.
54. Загальна характеристика держав-диктатури пролетаріату в країнах « народної демократії» у другій половині ХХ століття.
55. Зміни в державному ладі Франції в XX в. Конституція Франції 1946 р. Четверта республіка. П'ята республіки у Франції. Голлизм. Конституція Франції 1958 р.
56. Еволюція німецької держави й права в XX - початку ХХІ вв. Конституція ФРН 1949 р.
57. Утвір Республикииндия. Державний лад Республіки Індія по Конституції 1949 р.
58. Тенденції розвитку європейського права наприкінці XX - початку ХХІ вв.
59. Великобританія в Новітній час.
60. Утвір Китайської Народної Республіки. Державний лад. Конституція 1949 р.
61. Державний розвиток Японії по Конституції 1947 р.
62. Основи державності Європейського Союзу.