На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до екзамену з Римського права. 2017

1. Поняття й основні риси римського приватного права.
4. періодизація розвитку Римського права.
5. Квиритское й цивільне право.
6. Преторское право й право народів.
7. Звичаєве право як джерело права.
8. Закон.
9. Едикти магістратів і преторское право.
10. Сенатусконсульти.
11. Юриспруденція.
12. Імператорські конституції.
13. Пам'ятники літератури. Написи. Папіруси.
14. Кодифікація Юстиніана.
15. Поняття особи в римському праві. Статуси фізичної особи.
18. Правове становище Римських громадян.
16. Поняття й виникнення дієздатності фізичної особи.
17. Обмеження право й дієздатності.
23. Опіка й піклування.
19. Правове становище латинов.
20. Правове становище перегринов.
21. Правове становище рабів.
22. Інститут колонату. Підстави виникнення й припинення колонату.
24. Поняття, виникнення й припинення батьківської влади.
25. Поняття й види римської родини.
26. Поняття й види римського шлюбу. Висновок і розірвання.
27. Поняття й ознаки юридичної особи.
28. Поняття й види речових прав.
29. Поняття й види речей.
30. Поняття й види володіння. Захист володіння.
31. Поняття, характерні риси й утримування права власності.
32. Види права власності. Загальна власність.
33. Підстави придбання права власності.
34. Підстави припинення права власності.
35. Захист прав власності.
36. Поняття й ознаки предиальних сервітутів.
37. Поняття й ознаки особистих сервітутів.
38. Виникнення, припинення, захист сервітутів.
39. Суперфиції й емфитевзис.
40. Тенденції розвитку зобов'язань у римському праві.
41. Поняття, ознаки й види зобов'язань.
42. Утримування зобов'язань.
43. Множинність осіб у зобов'язанні.
44. Належне виконання зобов'язань.
45. Місце й час виконання зобов'язань.
46. Інші підстави припинення зобов'язань.
47. Забезпечення зобов'язань.
48. Провина й відшкодування збитків у Римському праві.
49. Поняття й види контрактів. Пакти.
50. Висновок контракту. Оферту й акцепт.
51. Позика.
Ознаки договору позики:
52. Позичка.
53. Договір зберігання.
54. Договір купівлі-продажу.
55. Договір наймання.
56. Договір товариства.
57. Договір доручення.
58. Безіменні контракти.
59. Істотні умови контракту.
60. Пороки згоди при висновку контракту.
61. Випадкові умови контрактів.
62. Ведення чужих справ без доручення.
63. Поняття й види деліктів.
64. Умови виникнення деліктних зобов'язань.
65. Поняття й види квизиделиктов.
66. Поняття й сутність спадкування.
67. Спадкування за заповітом.
68. Спадкування без заповіту.
69. Обов'язкове спадкування.
70. Прийняття спадщини.
71. Легат і фидеикомисс.
72. Здійснення прав. Поняття й границі здійснення прав.
73. Форми захисту прав.
74. Позови. Поняття й види.
75. Проведення справ про приватним спорам.
76. Интердиктное проведення.
77. Когниционное проведення.
78. Значення часу в праві. Обчислення часу.
79. Позовна давність.
80. Процесуальне представництво.