На головну сторінку   Всі книги

Відповіді до екзамену з Теорії держави й права. 2016

Теорія держави й права в системі гуманітарних наук.
2. Теорія держави й права в системі юридичних наук.
3. Предмет теорії держави й права.
4. Методологія теорії держави й права: поняття й структура.
5. Матеріалістична діалектика як загальний метод пізнання
6. Спеціальні й частнонаучние методи пізнання
7. Загальна характеристика первісного суспільства.
8. Закономірності виникнення держави
9. Форми виникнення держав: східні ранньокласові держави й західні.
10. Ознаки держави, що відрізняють його від родоплемінної організації первісного суспільства.
11. Теорії походження держав: теологічна, патріархальна, насильства.
12. Договірна теорія походження держави.
13. Марксистська теорія походження держави.
14. Поняття й ознаки держави.
15. Основні підходи до розуміння держави.
16. Державна влада: поняття й суверенні властивості.
17. Сутність держави.
18. Типологія держави: формаційний підхід.
19. Типологія держави: цивілізований підхід.
20. Форма держави: поняття, елементи, Співвідношення типу й форми держави.
21. Формаправления: поняття й види.
22. Монархія: основні ознаки й види.
23. Республіка: поняття й види.
24. Нетипові форми правління в сучасному світі.
25. Форма правління сучасної російської держави.
26. Форма державного устрою: поняття й види.
27. Проблема суверенітету у федеративній державі.
28. Конфедерація й інші державні устрої: співдружності, співтовариства, союзи.
29. Форма державного устрою сучасної Росії.
30. Політичний режим: поняття й класифікація.
31. Тоталітаризм і авторитаризм.
32. Демократія.
33. Політичний режим сучасної Росії.
34. Функції держави: поняття, ознаки, утримування.
35. Класифікація функцій держави: основні підходи.
36. Еволюцій функцій Російської держави на сучасному етапі.
37. Форми й методи здійснення функцій держави.
38. Механізм держави, державний апарат: поняття і їх співвідношення.
39. Державний орган: поняття, ознаки, класифікація.
40. Принципи організації й діяльності державного апарата.
41. Система державних органів у Російській Федерації.
42. Місце й роль держави в політичній системі суспільства.
43. Держава й партії.
44. Держава й церква.
45. Політична система сучасної російської держави: основні риси
46. Походження права.
47. Загальна характеристика соціальних норм первісного суспільства.
48. Право в системі соціального регулювання.
49. Поняття й ознаки права.
50. Природнє й позитивне право.
51. Юридичний позитивізм: поняття й основні напрямки.
52. Соціологічна школа права: основні напрямки.
53. Сутність права.
54. Принципи права: поняття й класифікація, роль у правовому регулюванні.
55. Функції права: поняття й класифікація.
56. Право й держава.
57. Право й економіка.
58. Право й політика. Правова політика.
59. Право й мораль.
60. Поняття джерела права: основні підходи.
61. Джерело (форма) права: поняття, види.
62. Право й закон
63. Закони й підзаконні акти.
64. Судовий прецедент і нормативний договір.
65. Норма права: поняття, ознаки, види.
66. Структура правової норми.
67. Система права: поняття й структура.
68. Предмет і метод правового регулювання.
69. Система сучасного російського права.
70. Система права й система законодавства.
71. Правова система: поняття й структура.
72. Типологія й класифікація правових систем.
73. Правотворчість: поняття, принципи.
74. Стадії законотворчого процесу.
75. Порядок опублікування й набрання чинності нормативними актами.
76. Дія нормативних актів у часі, пространсте й по колу осіб.
77. Систематизація нормативно-правових актів: поняття й види.
78. Правовий відносини: поняття й ознаки.
79. Структура правових відносин.
80. Юридичні факти: поняття й види. Юридичний склад.
81. Реалізація права: поняття й форми.
82. Застосування права як особлива форма реалізації права.
83. Стадії правозастосовного процесу.
84. Тлумачення: поняття, види, способи.
85. Аналогія закону й аналогія права.
86. Правосвідомість: поняття й структура.
87. Деформація правової свідомості: правовий нігілізм, правовий ідеалізм, правовий инфантелизм.
88. Правова культура.
89. Правова поведінка: поняття й види.
90. Правопорушення: поняття й ознаки.
91. Правозастосовний акт: поняття й види.
92. Склад правопорушення
93. Види правопорушень.
94. Юридична відповідальність: поняття й основні ознаки.
95. Законність і правопорядок.
96. Правова держава в історії політико-правової думки.
97. Правова держава: поняття й ознаки. Сучасна концепція правової держави.
98. Громадянське суспільство як передумова правової держави.
99. Правовий статус особистості: поняття й структура.
100. Система прав і воль людини й громадянина.