На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалки.com. ВІДПОВІДІ ПО ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РФ. 2016

Питання
1. Формизащити суб'єктивних прав і законних інтересів громадян, організацій, суб'єктів РФ, муніципальних утворів.
2. Поняття цивільно-процесуального права й предмет його регулювання. Метод і система цивільного процесу.
3. Джерела цивільно-процесуального права.
4. Загальна характеристика Цивільного процесуального кодексу РФ.
5. Сутність, основні риси й значення цивільно-процесуальної форми.
6. Види цивільного судочинства в суді першої інстанції.
7. Стадії цивільного процесу.
9. Поняття принципів цивільно-процесуального права і їх значення. Проблема класифікації принципів.
11. Склад суду при розгляді цивільних справ.
12. Принцип змагальності.
13. Принцип диспозитивности.
14. Принцип безпосередності, устности й безперервності судового розгляду.
15. Мова судочинства й діловодства в судах.
16. Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки Конституції РФ і федеральному закону.
17. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин і їх особливості. Підстави виникнення цивільно-процесуальних правовідносин.
18. Специфічні характеристики осіб, що брав участь у справі, серед учасників цивільного процесу.
19. Загальна характеристика учасників процесу, що сприяють здійсненню правосуддя.
20. Поняття сторін у цивільному процесі. Права та обов'язки сторін. Процесуальна співучасть.
21. Заміна неналежного відповідача.
22. Процесуальне правонаступництво.
23. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
24. Треті особи, що не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
25. Підстави й форми участі прокурора в цивільному процесі.
26. Участь у цивільному процесі державних органів, органів МСУ, організацій, посадових осіб або окремих громадян по підставах, зазначених у ст. ст.4 і 46, 47 ЦПК РФ.
27. Підстави й види представництва.
28. Повноваження судового представника і їх оформлення.
29. Судові видатки.
30. Процесуальні строки.
31. Судові штрафи.
32. Поняття й види підвідомчості цивільних справ суду загальної юрисдикції. Розмежування підвідомчості між судами загальної юрисдикції й арбітражними судами.
34. Поняття підсудності. Види територіальної підсудності.
35. Поняття позову Елементи позову. Види позовів.
36. Право на позов.
37. Захист інтересів відповідача. Зустрічний позов.
38. Забезпечення позову.
39. Специфіка судового доведення. Поняття судових доказів.
40. Визначення предмета доведення по цивільній справі. Доказательственние факти. Факти, не підмети доведенню.
41. Розподіл між сторонами обов'язку доведення. Роль доказательственних презумпций у розподілі обов'язків по доведенню.
42. Класифікація доказів.
43. Относимость і допустимість доказів. Оцінка доказів.
44. Пояснення сторін і третіх осіб.
45. Показання свідків.
46. Письмові докази.
47. Речові докази.
48. Висновок експерта.
49. Забезпечення доказів. Судові доручення.
51. Мети й завдання підготовки справи до судового розгляду. Реалізація суддею цілей і завдань підготовки.
52. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення й виклики.
53. Попереднє судове засідання.
54. Значення судового розгляду. Роль головуючого в керівництві судовим розглядом справи.
55. Частини (стадії) судового розгляду.
56. Відкладання розгляду справи. Призупинення проведення в справі.
57. Припинення проведення в справі. Залишення заяви без розгляду.
58. Протокол судового засідання, його втримування й значення. Зауваження на протокол.
59. Види постанов суду першої інстанції.
60. Сутність і значення судового розв'язку. Вимоги, яким повинне задовольняти судовий розв'язок.
61. Утримування розв'язку. Усунення недоліків розв'язку винесшим його судом.
62. Законна чинність судового розв'язку. Правові наслідки вступу розв'язку в законну чинність.
63. Визначення суду першої інстанції.
64. Заочне проведення.
65. Приказне проведення.
66. Поняття, сутність і особливості проведення по справах, що виникають із публічно-правових відносин.
67. Проведення по справах про визнання недіючими нормативних правових актів повністю або в частині.
68. Проведення по справах про заперечування розв'язків, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.
69. Проведення по справах і захисту виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ.
70. Захист право взискателя, боржника й інших осіб при здійсненні виконавчих дій.
71. Поняття й сутність особливого проведення. Загальні правила розгляду справ особливого проведення.
72. Установлення фактів, що мають юридичне значення.
73. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим.
74. Обмеження дієздатності громадянина, визнання громадянина недієздатним, обмеження або позбавлення неповнолітнього у віці від 14 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїми доходами.
75. Розгляд заяв про зроблені нотаріальні дії або про відмову в їхнім здійсненні.
76. Усиновлення (удочеріння) дитини.
79. Проведення по справах про заперечування розв'язків третейських судів.
80. Сутність і значення стадії перегляду судових постанов у порядку судового нагляду.
Коло посадових осіб, уповноважених на витребування справи, призупинення виконання розв'язку. Судові органі, у компетенцію яких входить перегляд справ у порядку нагляду.
81. Повноваження суду наглядової інстанції. Підстави до скасування в порядку нагляду судових постанов.
82. Відмінності судово-наглядової перевірки постанов від касаційної.
83. Перегляд по обставинах, що знову відкрилися, судових постанов, що вступили в законну чинність.
84. Проведення по справах про видачу виконавчих позовів на примусове виконання розв'язків третейських судів.
85. Апеляційне проведення по оскарженню розв'язків світових суддів.
86. Відновлення втраченого судового проведення.