На головну сторінку   Всі книги

Відповіді по правознавству. 2014

Право й релігія.
Право й економіка.
Дія нормативно-правових актів у просторі й по колу осіб.
Юридична практика: поняття, види, структура.
Об'єктивна істина в теоретичному пізнанні держави й права й у правозастосовній діяльності.
Російська правова система: загальна характеристика й особливості.
Поняття, сутність і значення держави.
Види тлумачення права по суб'єктах. Юридична природа актів офіційного тлумачення.
Громадянське суспільство й правова держава.
Юридичний обов'язок: поняття, структура. Юридичний обов'язок і юридичний відповідальність.
Тлумачення норм права за обсягом.
Стадії правового регулювання.
Нормативно-правові акти Російської Федерації, їх система.
Механізм правового регулювання.
Шляхи підвищення ефективності правового регулювання
15. Юридичний процес: поняття, види.
16. Правова культура суспільства, її елементи.
17. Правотворчість: поняття, принципи, різновиди.
18. Способи тлумачення норм права.
19. Юридична відповідальність: поняття, види, цілі, принципи, функції. Проблема позитивної юридичної відповідальності.
20. Акти застосування права, їхні особливості й класифікація.
21. Правове регулювання суспільних відносин: поняття, предмет, межі.
22. Класифікація норм права.
23. Поняття тлумачення норм права. Об'єктивні передумови тлумачення права.
24. Підстави й види юридичної відповідальності.
25. Романо-германська правова родина: основні характеристики.
26. Правопорушення: поняття, ознаки. Класифікація правопорушень.
27. Норма права: поняття й ознаки
28. Пробіли в законодавстві. Застосування права за аналогією.
Державний примус: поняття, утримування, види державних примусових заходів. Не по лекціях
Поняття прав і воль людини. Основні права й волі людину і їх класифікація.
Структура правовідносин. Об'єкт правовідносин.
Дія нормативно-правових актів у часі.
Право й корпоративні норми.
Правовідносини: поняття й види.
Правотворчий процес і його етапи (стадії), їхнє законодавче закріплення в РФ.
Правомірна поведінка: поняття, риси, види.
43. Методи, способи й типи правового регулювання. Правові режими.
44. Форми (джерела) права: поняття, характеристика, основні джерела в різних правових системах
45. принципи права
46. Право й мораль, їх співвідношення й взаємозв'язок
47. Система права: поняття й структура
48. Структура норми права. Види структурних елементів
49. Систематизація нормативно-правових актів
50. Юридична техніка: поняття, види, кошти й приймання
51. Правова система суспільства
52. Сутність права. Право як захід волі
53. Система законодавства й система права, їх співвідношення.
54. Право й звичай як соціальні норми. Правовий звичай як джерело права
55. Соціальна цінність і функції права
56. Суб'єктивне право: поняття, структура, значення
57. Поняття, структура, види правосвідомості
58. Юридичні факти: поняття, значення, класифікація.
59. Суб'єкти правовідносин: класифікація, юридичні характеристики.
60. Англо- саксонська правова родина: основні характеристики.
61. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Основні теорії права.
62. Правова поведінка: поняття й види.
63. Співвідношення держави й права.
64. Релігійна правова система на прикладі мусульманського права.
65. Застосування права і його ознаки.
66. Правопорядок і громадський порядок: поняття, співвідношення й основні шляхи їх зміцнення.
67. Стадії застосування права. Вимога до актів застосування права.
68. Право й закон, їх співвідношення.
69. Функції й форма сучасної російської держави.
Правовий статус громадянина: поняття, структура, види.
Політична система суспільства. Право й політика.
Методологія й методи юриспруденції.
Типологія держав.
Функції держави.
Об'єктивні передумови й шляху походження держави.
Основні теорії походження держави.
Суспільство, його основні соціальні й політичні інститути. Суспільство й держава.
Марксистсько-ленінське вчення про державу, його конструктивно-критичний аналіз.
Форма держави. Характеристика видів.
Державний суверенітет. Поняття, види, погрози.
82. Правове виховання й правове навчання