На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Відповіді на запитання до держіспиту по економіці. 2015

Відповіді на запитання до держіспиту по економіці
1. Система й методологія сучасної економічної науки.
2. Результати відтворення на мікроекономічному рівні.
3. Результати відтворення на макроекономічному рівні.
4. Економічний ріст: його сутність і фактори.
5. Ек. і соц. ефф-ть пр-ва: їх сутність і пок-ли.
6. Класичний ринок: сутність і функції. Переваги й недоліки ринкового механізму.
7. Товар і його властивості. Індивідуальні й суспільні товари.
8. Трудова теорія вартості й теорія граничної корисності.
9. Гроші: сутність, походження, функції. Еволюція й види сучасних грошей.
10. Грошові теорії:. Кількість грошей, необхідне для обігу.
11. Закон вартості: його сутність і з функції.
12. Закон попиту й закон пропозиції: сутність і втримування.
13. Теорія споживчої поведінки.
14. Вплив динаміки цін і доходів на поведінку споживачів
15. Підприємницька діяльність: її сутність, утримування, специфіка.
16. Планування підприємницької діяльності:
17. Прибуток і граничний дохід. Максимізація прибутку й поведінка фірми на ринку.
18. Заробітна плата. Розподіл доходів і оплата праці в Росії.
19. Відсоток і ціна капіталу.
20. Рента. Орендна плата. Ціна землі
21. Ринок і гос-ное регулювання економіки.
22. Конкуренція: її сутність, види й роль. Недосконала конкуренція.
23.. Торговельний капітал. Товарна біржа.
24. Позичковий капітал
25. Порушення макроекономічної рівноваги й циклічність розвитку ринкової економіки.
26.. Макроекономічна нестабільність і інфляція.
27. Осн. напрямку ек. преобраз. у Рос. Приватизація.
28. Рівень життя й динаміка доходів населення.
29. Відтворення раб. чинності й динаміка народонаселення Росії.
30. Проблема соц. захищеності громадян Ріс.