На головну сторінку   Всі книги

Михалева Н. А.. Парламентські й президентські вибори в Росії (у питаннях і відповідях) 2-е видання, змінене й доповнене. 2012

Михалева Надія Олександрівна - заслужений діяч науки РФ, почесний працівник вищої професійної освіти РФ, доктор юридичних наук, професор Московської державної юридичної академії імені О. Е. Кутафина. 1. Навіщо проводяться вибори органів публічної влади?
2. Поясните зміст терміна " виборче правоquоt;
3. Чим активне виборче право відрізняється від пасивного?
4. чи Вивчаються виборчі правовідносини юридичною наукою?
5. Як регулюються вибори в Росії?
6. Яку роль у системі джерел національного виборчого права відіграє Конституція РФ?
7. Які акти федерального рівня крім Конституції РФ є джерелами виборчого права?
8. чи Є супутні закони, які мають відношення до виборів?
9. чи Можна вважати джерелами виборчого права модельні закони, схвалені Науково-методичною радою при Центральній виборчій комісії РФ?
10. чи Є джерелами виборчого права підзаконні акти?
11. чи Можна вважати джерелами виборчого права акти вищих судових інстанцій з питань організації й проведення виборів?
12. чи Може Центральна виборча комісія РФ видавати які-небудь нормативні правові акти з питань організації виборів?
13. Є чи в регіонах виборче законодавство?
14. Яке значення для регулювання виборів у Росії мають норми міжнародного права?
15. На яких принципах ґрунтується російське виборче право?
16. Що означає загальне виборче право?
17. Беруть участь чи у виборах російські громадяни, що проживають за рубежем?
18. Беруть участь чи у виборах іноземні громадяни, що проживають у Росії, і особи без громадянства?
19. Беруть участь чи у виборах священнослужителі?
20. Беруть участь чи у виборах укладені стражів, що й перебувають у місцях утримування під?
21. Що означає принцип рівного виборчого права?
22. Яка різниця між прямими, непрямими й багатоступеневими виборами?
23. Що означає таємне голосування?
24. чи Є які-небудь пільги для обрання жінок?
25. Що означає воля виборів?
26. Чим мажоритарна виборча система відрізняється від пропорційної?
27. Поясните зміст терміна " виборчий процессquоt;
28. Як часто проводяться вибори?
29. Хто призначає вибори?
30. Як визначається день виборів Президента РФ і депутатів Державної Думи Федеральних Зборів РФ?
31. чи Можливі дострокові вибори депутатів Державної Думи?
32. чи Можливі дострокові вибори Президента РФ?
33. Що таке виборчий округ?
34. Що собою представляють виборчі дільниці?
35. Навіщо створюються виборчі комісії?
36. Як утворюється Центральна виборча комісія РФ?
37. Які питання вирішує Центральна виборча комісія Російської Федерації?
38. чи Існують які-небудь обмеження для членів виборчих комісій?
39. Хто може бути присутнім на засіданнях виборчих комісій?
40. Які питання можуть бути предметом виборчих спорів?
41. Як складаються списки виборців?
42. Як здійснюється висування кандидатів?
43. чи Треба повідомляти Центрвиборчком РФ про висування кандидатів на президентських і парламентських виборах?
44. Які відомості повинен представити в Центрвиборчком РФ кандидат у Президенти РФ?
45. Хто реєструє кандидата в Президенти РФ і федеральні списки кандидатів у депутати Державної Думи?
46. Яке значення мають підписи виборців у підтримку висунутого кандидата (списку кандидатів)?
47. чи Може бути відмовлене в реєстрації кандидата (списку кандидатів)?
48. чи Може Центрвиборчком РФ анулювати реєстрацію кандидата?
49. У яких випадках реєстрація кандидата або відмова в реєстрації відміняється судом?
50. чи Може бути анульована реєстрація кандидата (списку кандидатів) виборчою комісією?
51. Яка роль політичних партій в організації й проведенні парламентських і президентських виборів?
52. Крім участі у виборах, чому ще займаються політичні партії?
53. Як законодавець захищає кандидата на виборах?
54. Чим відрізняється правовий статус висунутого кандидата в Президенти РФ і депутати Державної Думи від зареєстрованого?
55. Які гарантії має зареєстрований кандидат у депутати?
56. Як фінансуються вибори?
57. Які видатки президентської й парламентської виборчих кампаній оплачуються з Государственногобюджета?
58. Що таке виборчий фонд і навіщо він створюється?
59. Яким образом формуються виборчі фонди кандидатів і політичних партій на президентських і парламентських виборах?
60. чи Можуть кандидати використовувати власні кошти на проведення виборчої кампанії?
61. чи Може громадянин зробити пожертвування у виборчий фонд кандидата в Президенти РФ або політичної партії, що брали участь у виборах?
62. чи Існують які-небудь заборони на участь у формуванні виборчих фондів?
63. Хто вважається анонімним жертвователем?
64. На що можуть бути використані кошти виборчих фондів?
65. Хто може розпоряджатися коштами виборчих фондів?
66. Який порядок ліквідації виборчого фонду?
67. Що розуміється під передвиборною агітацією?
68. Як довго триває агітаційний період?
69. Яку роль у передвиборній агітації відіграють засобу масової інформації?
70. Як висвітлюється діяльність політичних партій на тілі- і радіоканалах?
71. Як розподіляється ефірний час між учасниками передвиборної кампанії?
72. Хто оплачує ефірний час?
73. чи Може кандидат або політична партія брати участь у нових виборах, якщо має непогашену заборгованість за попередню виборчу кампанію?
74. Як контролюється висвітлення діяльності партій, що брав участь у парламентських і президентських виборах, державними загальнодоступними тілі- і радіоканалами?
75. Участь у передвиборних заходах - це право або обов'язок кандидата?
76. Кому заборонено займатися передвиборною агітацією?
77. чи Допускається передвиборна агітація у військових частинах?
78. Які відомості повинні втримуватися у виборчому бюлетені?
79. Як виглядає виборчий бюлетень? Можна чи в його текст вносити зміни?
80. Що таке виборчі технології?
81. Коли вибори зізнаються недійсними?
82. У яких випадках і ким призначаються повторні вибори Президента Російської Федерації?
83. Чим повторні вибори відрізняються від повторного голосування?
84. чи Участвует громадськість у контролі над проведенням виборчих кампаній?
85. Хто такі спостерігачі?
86. Який мінімальний поріг явки виборців на виборах?
87. Що може бути предметом виборчого спору?
88. Який порядок розгляду скарг виборчими комісіями?
89. Що собою представляє Державна автоматизована система РФ " Вибориquоt;?
90. Чим від виборів відрізняється референдум?
91. Якими правовими актами регламентується проведення референдуму в Росії?
92. Хто може виступити з ініціативою проведення референдуму?
93. Як створюється ініціативна група всеросійського референдуму?
94. Скільки підписів повинне бути зібране в підтримку всеросійського референдуму?
95. Які питання можуть бути предметом референдуму, а які немає?
96. чи Є які-небудь обмеження по строках проведення референдуму?
97. Існують чи в закордонних державах які-небудь обмеження в проведенні референдумів?
98. З яких питань у Російській Федерації проводилися референдуми?
99. Яке місце в системі вищих органів державної влади займає Президент РФ?
100. Коли в Росії з'явився Президент?
101. У чи всіх країнах миру президент виконує однакову роль?
102. Як спочатку визначався правовий статус Президента Росії?
103. Які гарантії легітимності президентської влади?
104. Якими актами регламентується порядок обрання Президента РФ?
105. Хто може бути вибраний Президентом РФ?
106. Хто висуває кандидата на пост Президента РФ?
107. чи Може бути кандидатом у Президенти РФ колишній Президент РФ, що достроково пішов у відставку?
108. Скільки підписів виборців повинне бути зібране в підтримку кандидата в Президенти РФ?
109. чи Може кандидат у Президенти РФ у період виборчої кампанії продовжувати працювати?
110. Хто вважається вибраним Президентом РФ?
111. чи Мог вибор Президент РФ бу визнан, що
112. чи Можна сполучати парламентські й президентські вибори із проведенням всеросійського референдуму?
113. З якого моменту Президент РФ уважається, що вступили в посаду?
114. Як проходить інаугурація Президента РФ?
115. Як виглядають символи президентської влади?
116. Як будуються взаємини Президента РФ із парламентом?
117. Як складаються взаємини Президента РФ із виконавчою владою?
118. Як Президент РФ взаємодіє із судово-прокурорською владою?
119. Як Президент РФ взаємодіє зі Слідчим комітетом РФ?
120. Навіщо Президент РФ виступає із щорічними посланнями до народу?
121. Як Президент Російської Федерації забезпечує права й волі людину й громадянина?
122. Які функції виконує Президент РФ в області забезпечення безпеки держави?
123. Якими питаннями займається Рада Безпеки РФ?
124. У яких випадках на території Росії може бути введений надзвичайний стан?
125. Які функції виконує Президент РФ у сфері оборони країни?
126. чи Участвует Президент РФ у розв'язку питань громадянства?
127. Кому Президент РФ надає політичний притулок?
128. Як Президент РФ вирішує питання нагородження?
129. На кого поширюється помилування Президента РФ?
130. Які повноваження Президента РФ у сфері зовнішньої політики й міжнародних відносин?
131. Яке значення має вручення Президентові РФ вірчих і відкличних грамот аккредитуемими при ньому дипломатичними представниками іноземних держав?
132. Навіщо Президент РФ підписує ратифікаційні грамоти?
133. Які акти видає Президент РФ?
134. Навіщо створюється Адміністрація Президента РФ?
135. Яку роль виконують повноважні представники Президента РФ у палатах Федеральних Зборів?
136. Які завдання вирішують консультативно-дорадчі органі при Президентові РФ?
137. Наскільки ефективна діяльність консультативно-дорадчих органів при Президентові Російської Федерації?
138. Чим займається Державна Рада РФ?
139. Які завдання вирішують повноважні представники Президента РФ у федеральних округах?
140. А чи є представники Президента Російської Федерації в інших державних органах і міжнародних організаціях?
141. Як Президент забезпечує єдність державної влади?
142. чи Можливий парламентський контроль над діями Президента РФ?
143. У чому проявляється недоторканність Президента Російської Федерації?
144. Як припиняються повноваження Президента РФ?
145. Що може послужити підставою імпічменту Президентові РФ?
146. Які підстави імпічменту Президентові передбачає закордонне законодавство?
147. Які обвинувачення пред'являлися колишньому Президентові РФ Б. Н. Єльцину при висуванні вимоги про його відставку?
148. Поясните, як розуміти правові категорії " державна изменаquоt; і " інше преступлениеquоt; стосовно до процедури імпічменту Президентові країни?
149. чи Можуть виборці відкликати виборну посадову особу?
150. Зберігаються чи для колишнього Президента РФ які-небудь пільги?
151. Що собою представляють Центри історичної спадщини президентів Російської Федерації, що припинили виконання своїх повноважень?
152. Як забезпечується державна охорона Президента РФ?
153. Що означають поняття " парламентquоt; і " парламентаризмquоt;?
154. Яке місце займає федеральний парламент у механізмі державної влади Росії?
155. Як мінялася система вищих органів законодавчої влади в Росії після Революції 1917 року?
156. Чим обумовлена двопалатна структура парламенту Росії?
157. Як формується верхня палата російського парламенту?
158. Як формується Державна Дума Федеральних Зборів?
159. Які партії брали участь у попередніх виборах Державної Думи Федеральних Зборів?
160. Які питання вирішує Рада Федерації Федеральних Зборів РФ?
161. Які питання вирішує Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації?
162. чи Можна достроково припинити повноваження палат Федеральних Зборів Росії?
163. чи Є ситуації, коли Президент Російської Федерації не має права розпустити Державну Думу?
164. Які організаційно-правові форми діяльності палат Федеральних Зборів Росії?
165. Як виглядає внутрішня структура палат парламенту?
166. Які функції виконують голови палат?
167. А які функції виконують внутрішні керівні колегіальні органі палат?
168. Чим займаються парламентські комітети й комісії?
169. Який зміст вкладається в поняття " депутатський корпусquоt;?
170. Яка роль депутатських фракцій у Державній Думі?
171. чи Може депутат Державної Думи полягати одночасно в декількох депутатських фракціях?
172. чи Можна заповнити склад депутатського корпуса й відповідно депутатських фракцій?
173. Як визначається територіальний масштаб діяльності депутата Державної Думи?
174. Який правовий статус парламентарія?
175. Які обов'язки покладені на парламентарія?
176. чи Сполучимо статус парламентарія зі статусом військовослужбовця?
177. чи Зобов'язані члени Ради Федерації й депутати Державної Думи бути присутнім на засіданнях палати?
178. Які обмеження торкнулися парламентаріїв у зв'язку із прийняттям Федерального закону " Про протидію коррупцииquоt; ?
179. чи Можна достроково припинити повноваження парламентарія?
180. чи Можуть виборці відкликати депутатів?
181. чи Можуть парламентарії мати помічників?
182. Як забезпечуються члени родини парламентарія у випадку його смерті?
183. Як у російському парламенті ухвалюються закони?
184. Розповідайте докладніше про стадію законодавчої ініціативи
185. Як парламентарії реалізують право законодавчої ініціативи?
186. Як проходить обговорення законопроекту в парламенті?
187. Як здійснюється прийняття закону?
188. чи Існують закони, які Советфедерації не може " молчаливоquоt; схвалити?
189. А що відбувається, якщо Рада Федерації відхилить закон, прийнятий Державної Думою?
190. Як здійснюється підписання й оприлюднення закону Президентом РФ?
191. чи Може Президент РФ повернути закон у палати Федеральних Зборів РФ без розгляду?
192. Який строк установлюється палатам парламенту для розгляду законопроекту?
193. чи Можуть застосовуватися неопубліковані закони?
194. У яких формах беруть участь у законодавчому процесі суб'єкти Федерації?
195. Які нормативні правові акти палати парламенту ухвалюють самостійно?
196. чи Проводять палати Федеральних Зборів РФ спільні засідання?
197. Навіщо проводяться парламентські розслідування?
198. Використовуються чи в роботі парламенту інформаційні технології?
199. Якою літературою можна користуватися при підготовці до президентських і парламентських виборів?