На головну сторінку   Всі книги

Маевский В., Малков С.. Перспективи макроекономічної теорії відтворення // Питання економіки, 2014, №04. М.: Видавництво НП «Редакція журналу «Питання економіки»»,2014.- 160 с. С.137-155.. 2014

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. Чим кругообіг капіталу відрізняється від його відтворення Що таке кругообіг і відтворення капіталу? Про, що перемикається й спільному режимах відтворення основного капіталу Особливість, що перемикається режиму відтворення Блок-схема моделі режиму, що перемикається, відтворення Про моделювання скоординованого зростання економіки Рух грошових коштів в економічній системі, що полягає із трьох підсистем Динаміка випуску споживчої продукції, сумарних видатків домашніх господарств і дефлятора Модель режиму, що перемикається, відтворення В. Маевский, С. Маяків Перспективи макроекономічної теорії відтворення*
Що таке кругообіг і відтворення капіталу?
Про, що перемикається й спільному режимах відтворення основного капіталу
Особливість режиму, що перемикається, відтворення
Блок-схема моделі режиму, що перемикається, відтворення
Додаток Модель режиму, що перемикається, відтворення