На головну сторінку   Всі книги

Ирвинг Фишер. Купівельна спроможність грошей. 1994

Книга відомого американського економіста-математика Ирвинга Фишера, професори політичної економії Йельского університету США, має наступна повна назва: "Купівельна чинність грошей. Її визначення й відношення до кредиту, відсотка й кризам". Саме цій праці зобов'язаний Ирвинг Фишер своєю світовою славою.
Уперше книга вийшла у світ в 1911 р.; друге видання, що мало відрізнялося від першого, було опубліковано в 1922 р.
Праця професора Фишера являв собою, мабуть, найбільш глибоке й розгорнуте дослідження грошової теорії, що враховувало фінансово-економічні процеси, характерні як для першого десятиліття XX в., так і для більш раннього періоду.
У російському перекладі книга була видана в 1925 р. Нова економічна політика й проведення грошової реформи підвищили інтерес російських економістів до західних вистав про монетарну теорію й політику.
У справжньому виданні " Купівельної чинності грошей" відсутні додатка, що містять практичні посібника із застосування математичних методів аналізу фінансової економіки того часу; додані вступна стаття "Наука про гроші" і переклад доповіді співробітника І. Фишера Ханса Корсена про ідеї професора Фишера в області грошової й податкової політики (1994).

Наука про гроші
М. К. Бункина, А. М. Семенов
Мрії про золото. Металісти й номіналісти
Генезис кількісної теорії
Рівняння обміну І. Фишера
Грошова маса
Кількісна теорія відкрила шлях до монетаризму
Передмови Ирвинга Фишера до першого й другого видань
Глава I. Основні визначення
§ 1. Багатство й обмін
§ 2. Мінові блага
§ 3. Обіг грошей проти благ
Глава II Купівельна чинність грошей у відношенні до рівняння обміну
§ 1. Різні циркуляторние кошту
§ 2. Рівняння обміну в арифметичному вираженні
§ 3. Рівняння обміну в механічному вираженні
§ 4. Рівняння обміну в алгебраїчному вираженні
§ 5. Висновок і ілюстрації
Глава III. Вплив депозитного обігу на рівняння обміну й купівельну чинність грошей
§ 1. Таємниця циркуляторного кредиту
§ 2. Основа циркуляторного кредиту
§ 3. Банківські обмеження
§ 4. Виправлене рівняння обміну
§ 5. Пропорційність депозитного обігу кількості грошей при нормальних умовах
§ 6. Підсумки
Глава IV. Порушення рівняння обміну й купівельної чинності грошей протягом перехідних періодів
§ 1. Відставання пристосування відсотка до рухів цін
§ 2. Як підйом цін породжує подальший підйом цін
§ 3. Оцінка порушень рівняння обміну
§ 4. Як підвищення цін переходить у кризи
§ 5. Завершення кредитного циклу
§ 6. Підсумки
Глава V. Непрямі фактори купівельної чинності грошей
§ 1. Вплив умов проведення й споживання на торгівлю й тим самим на ціни
§ 2. Вплив умов об'єднання виробників і споживачів на торгівлю й тим самим на ціни
§ 3. Вплив індивідуальних звичок на швидкість обігу грошей і депозитів і тим самим на ціни
§ 4. Вплив систем платежу на швидкість обігу грошей і депозитів і тим самим на ціни
§ 5. Вплив загальних причин на швидкості обігу грошей і депозитів і тим самим на ціни
§ 6. Фактори, що впливають на суму внесків на поточні рахунки й тим самим на ціни
Глава VI. Непрямі фактори купівельної чинності грошей (продовження)
§ 1. Вплив зовнішньої торгівлі на кількість грошей і тим самим на ціни
§ 2. Вплив розплавлення й карбування монет на кількість грошей і тим самим на ціни
§ 3. Вплив проведення й споживання грошових металів на кількість грошей і тим самим на ціни
§ 4. Механічна ілюстрація перерахованих факторів
Глава VII. Вплив грошових систем на купівельну чинність грошей
§ 1. Закон Грешема
§ 2. Умови негайної неспроможності биметаллизма
§ 3. Умови неспроможності биметаллизма, коли проведення грошових металів перевищує їхнє споживання
§ 4. ", Що Кульгає" валюта, валюта "Gold-Exchange Standard"
§ 5. Биметаллизм у Франції
§ 6. Уроки французького досвіду
§ 7. ", Що Кульгає" валюта в Індії
§ 8. ", Що Кульгає" валюта в Сполучених Штатах
§ 9. Загальний нарис грошової системи Сполучених Штатів
Глава VIII. Вплив кількості грошей і інших факторів на купівельну чинність грошей і один на одного
§ 1. Рівняння обміну не припускає ніякої причинної залежності
§ 2. Дії, вироблені зміною кількості грошей (M). Кількісна теорія в причинному змісті
§ 3. Кількісна теорія не є строго слушною під час перехідних періодів
§ 4. Дії, вироблені зміною в кількості депозитів (М') стосовно кількості грошей (М)
§ 5. Дії, вироблені змінами у швидкостях обігу (V і V')
§ 6. Дії, вироблені змінами в обсязі торгівлі (Q)
§ 7. чи Можна розглядати рівень цін скоріше як причину, чому як слідство
§ 8. Відмінність між причинним поясненням окремих цін і рівня цін
§ 9. Підсумки
Глава IX. Необхідність побудови індексу купівельної чинності грошей як слідство дисперсії цін
§ 1. Неможливість швидкого пристосування деяких цін до загальних рухів цін
§ 2. Внаслідок відставання деяких цін у пристосуванні до загального руху цін інші ціни повинні випереджати загальний рух
§ 3. Перетворення правої частини рівняння обміну з ? рq у РТ
§ 4. Підсумки
Глава X. Кращі форми index numbers купівельної чинності грошей
§ 1. Форми index numbers
§ 2. Різні застосування index numbers
§ 3. Index numbers як стандарт відстрочених платежів (A Standard of Deferred payments)
§ 4. Відстрочені платежі, засновані на підсумкових мінових угодах (Total exchanges)
§ 5. Практичні обмеження
§ 6. Підсумки
Глава XI. Статистична перевірка. Загальний історичний огляд
§ 1. Останнє тисячоріччя
§ 2. Останні чотири сторіччя
§ 3. XIX сторіччя
§ 4. П'ять рухів цін в XIX сторіччі
§ 5. Ретроспективний погляд
§ 6. Докладний огляд
§ 7. Паперові гроші
§ 8. Паперові гроші у Франції
§ 9. Паперові гроші в Англії
§ 10. Паперові гроші в Австрії
§ 11. Старі американські паперові гроші
§ 12. Гринбеки
§ 13. Довіра до гринбекам
§ 14. Паперові гроші Конфедерації
§ 15. Депозитний обіг і кризи
§ 16. Приватні кризи
§ 17. Швидкість обігу депозитів і кризи
§ 18. Підсумки
Глава XII. Статистичні дані пізніших років
§ 1. Статистичні дані за 1879 - 1908 рр. проф. Кеммеrеr'а
§ 2. Нові обчислення М и М' для 1896 - 1909 рр.
§ 3. Нові обчислення М' V і V' для 1896 - 1909 рр.
§ 4. Нові обчислення MV і V для 1896-1909 рр.
§ 5. Обчислення Р и Т для 1896 - 1909 рр.
§ 6. Р, обчислене прямо й побічно
§ 7. Поправочні різниці
§ 8. Кінцеві результати
§ 9. Порівняльне значення причин підвищення цін
§ 10. Вплив таких привхідних причин, як тарифи, та ін.
§ 11. Висновку й слідства XII глави
Глава XIII. Проблема створення більш стійкої купівельної чинності грошей
§ 1. Проблема грошової реформи
§ 2. Биметаллизм як розв'язок проблеми
§ 3. Інші запропоновані розв'язки
§ 4. Табличний стандарт (Tabular Standard)
§ 5. Пропозиція автора
§ 6. Підсумки й висновку