На головну сторінку   Всі книги

Г. В. БІЙЦІВ, М. Н. ДОЛГОВА. ПОСТАТЕЙНИЙ КОМЕНТАР ДО ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ. 2004

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
Нормативні правові акти
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Стаття 1. Основні початки житлового законодавства
Стаття 2. Забезпечення умов для здійснення права на житло
Стаття 3. Недоторканність житла й неприпустимість його довільного позбавлення
Стаття 4. Житлові відносини. Учасники житлових відносин
Стаття 5. Житлове законодавство
Стаття 6. Дія житлового законодавства в часі
Стаття 7. Застосування житлового законодавства за аналогією
Стаття 8. Застосування до житлових відносин іншого законодавства
Стаття 9. Житлове законодавство й норми міжнародного права
Стаття 10. Підстави виникнення житлових прав і обов'язків
Стаття 11. Захист житлових прав
Стаття 12. Компетенція органів державної влади Російської Федерації в області житлових відносин
Стаття 13. Компетенція органів державної влади суб'єкта Російської Федерації в області житлових відносин
Стаття 14. Компетенція органів місцевого самоврядування в області житлових відносин
Розділ 2. ОБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВ. ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Стаття 15. Об'єкти житлових прав
Стаття 16. Види житлових приміщень
Стаття 17. Призначення житлового приміщення й межі його використання. Користування житловим приміщенням
Стаття 18. Державна реєстрація прав на житлові приміщення
Стаття 19. Житловий фонд
Стаття 20. Державний контроль над використанням і схоронністю житлового фонду, відповідністю житлових приміщень установленим вимогам
Стаття 21. Страхування житлових приміщень
Розділ 3. ПЕРЕКЛАД ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ Й НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
Стаття 22. Умови перекладу житлового приміщення в нежитлове приміщення й нежитлового приміщення в житлове приміщення
Стаття 23. Порядок перекладу житлового приміщення в нежитлове приміщення й нежитлового приміщення в житлове приміщення
Стаття 24. Відмова в перекладі житлового приміщення в нежитлове приміщення або нежитлового приміщення в житлове приміщення
Розділ 4. ПЕРЕБУДОВА Й ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ
Стаття 25. Види перебудови й перепланування житлового приміщення
Стаття 26. Підстава проведення перебудови й (або) перепланування житлового приміщення
Стаття 27. Відмова в узгодженні перебудови й (або) перепланування житлового приміщення
Стаття 28. Завершення перебудови й (або) перепланування житлового приміщення
Стаття 29. Наслідку самовільної перебудови й (або) самовільного перепланування житлового приміщення
Розділ II. ПРАВО ВЛАСНОСТІ Й ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ
Розділ 5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ Й ІНШИХ ПРОЖИВАЮЧИХ У ПРИНАЛЕЖНОМУ ЙОМУ ПРИМІЩЕННІ ГРОМАДЯН
Стаття 30. Права й обов'язки власника житлового приміщення
Стаття 31. Права й обов'язки громадян, що проживають разом із власником у приналежному йому житловому приміщенні
Стаття 32. Забезпечення житлових прав власника житлового приміщення при вилученні земельної ділянки для державних або муніципальних потреб
Стаття 33. Користування житловим приміщенням, наданим по заповідальній відмові
Стаття 34. Користування житловим приміщенням на підставі договору довічного втримування з утриманням
Стаття 35. Виселення громадянина, право користування житловим приміщенням якого припинено або який порушує правила користування житловим приміщенням
Розділ 6. СПІЛЬНА МАЙНО ВЛАСНИКІВ ПРИМІЩЕНЬ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТАКИХ ВЛАСНИКІВ
Стаття 36. Право власності на спільну майно власників приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 37. Визначення часток у праві загальної власності на спільну майно в багатоквартирному будинку
Стаття 38. Придбання частки в праві загальної власності на спільну майно в багатоквартирному будинку при придбанні приміщення в такому будинку
Стаття 39. Утримування спільної майно в багатоквартирному будинку
Стаття 40. Зміна границь приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 41. Право власності на спільну майно власників кімнат у комунальній квартирі
Стаття 42. Визначення часток у праві загальної власності на спільну майно в комунальній квартирі
Стаття 43. Утримування спільної майно в комунальній квартирі
Стаття 44. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 45. Порядок проведення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 46. Розв'язку загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 47. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку у формі заочного голосування
Стаття 48. Голосування на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку
Розділ III. ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, НАДАВАНІ ПО ДОГОВОРАХ СОЦІАЛЬНОГО НАЙМАННЯ
Глава 7. ПІДСТАВИ Й ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА ДОГОВОРОМ СОЦІАЛЬНОГО НАЙМАННЯ
Стаття 49. Надання житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 50. Норма надання й облікова норма площі житлового приміщення
Стаття 51. Підстави визнання громадян нужденними в житлових приміщеннях, надаваних по договорах соціального наймання
Стаття 52. Прийняття на облік громадян у якості нужденних у житлових приміщеннях
Стаття 53. Наслідку навмисного погіршення громадянами своїх житлових умов
Стаття 54. Відмова в прийнятті громадян на облік у якості нужденних у житлових приміщеннях
Стаття 55. Збереження за громадянами права бути на обліку в якості нужденних у житлових приміщеннях
Стаття 56. Зняття громадян з обліку в якості нужденних у житлових приміщеннях
Стаття 57. Надання житлових приміщень по договорах соціального наймання громадянам, що полягають на обліку в якості нужденних у житлових приміщеннях
Стаття 58. Врахування законних інтересів громадян при наданні житлових приміщень по договорах соціального наймання
Стаття 59. Надання, що звільнилися житлових приміщень у комунальній квартирі
Глава 8. СОЦІАЛЬНЕ НАЙМАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ
Стаття 60. Договір соціального наймання житлового приміщення
Стаття 61. Користування житловим приміщенням за договором соціального наймання
Стаття 62. Предмет договору соціального наймання житлового приміщення
Стаття 63. Форма договору соціального наймання житлового приміщення
Стаття 64. Збереження договору соціального наймання житлового приміщення при переході права власності на житлове приміщення, права господарського ведення або права оперативного керування житловим приміщенням
Стаття 65. Права й обов'язки наймодавця житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 66. Відповідальність наймодавця житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 67. Права й обов'язки наймача житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 68. Відповідальність наймача житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 69. Права й обов'язки членів родини наймача житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 70. Право наймача на вселення в займане їм житлове приміщення за договором соціального наймання інших громадян як членів своєї родини
Стаття 71. Права й обов'язки тимчасово відсутніх наймача житлового приміщення за договором соціального наймання й членів його родини
Стаття 72. Право на обмін житловими приміщеннями, наданими по договорах соціального наймання
Стаття 73. Умови, при яких обмін житловими приміщеннями між наймачами даних приміщень по договорах соціального наймання не допускається
Стаття 74. Оформлення обміну житловими приміщеннями між наймачами даних приміщень по договорах соціального наймання
Стаття 75. Визнання обміну житловими приміщеннями, наданими по договорах соціального наймання, недійсним
Стаття 76. Піднаймання житлового приміщення, наданого за договором соціального наймання
Стаття 77. Договір піднаймання житлового приміщення, наданого за договором соціального наймання
Стаття 78. Плата за піднаймання житлового приміщення, предоставленногопо договору соціального наймання
Стаття 79. Припинення й розірвання договору піднаймання житлового приміщення, наданого за договором соціального наймання
Стаття 80. Тимчасові мешканці
Стаття 81. Право наймача житлового приміщення за договором соціального наймання на надання йому житлового приміщення меншого розміру замість займаного житлового приміщення
Стаття 82. Зміна договору соціального наймання житлового приміщення
Стаття 83. Розірвання й припинення договору соціального наймання житлового приміщення
Стаття 84. Виселення громадян з житлових приміщень, наданих по договорах соціального наймання
Стаття 85. Виселення громадян з житлових приміщень із наданням інших упоряджених житлових приміщень по договорах соціального наймання
Стаття 86. Порядок надання житлового приміщення за договором соціального наймання у зв'язку зі зносом будинку
Стаття 87. Порядок надання житлового приміщення за договором соціального наймання у зв'язку з перекладом житлового приміщення в нежитлове приміщення або визнання його непридатним для проживання
Стаття 88. Порядок надання житлового приміщення у зв'язку із проведенням капітального ремонту або реконструкції будинку
Стаття 89. Надання громадянам іншого упорядженого житлового приміщення за договором соціального наймання у зв'язку з виселенням
Стаття 90. Виселення наймача й проживаючих разом з ним членів його родини з житлового приміщення з наданням іншого житлового приміщення за договором соціального наймання
Стаття 91. Виселення наймача й (або) проживаючих разом з ним членів його родини з житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення
Розділ IV. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Глава 9. ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Стаття 93. Призначення службових житлових приміщень
Стаття 94. Призначення житлових приміщень у гуртожитках
Стаття 95. Призначення житлових приміщень маневреного фонду
Стаття 96. Призначення житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення
Стаття 97. Призначення житлових приміщень фондів для тимчасового поселення змушених переселенців і осіб, визнаних біженцями
Стаття 98. Призначення житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян
Глава 10. НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ
Стаття 99. Підстави надання спеціалізованих житлових приміщень
Стаття 100. Договір наймання спеціалізованого житлового приміщення
Стаття 101. Розірвання договору наймання спеціалізованого житлового приміщення
Стаття 102. Припинення договору наймання спеціалізованого житлового приміщення
Стаття 103. Виселення громадян зі спеціалізованих житлових приміщень
Стаття 104. Надання службових житлових приміщень
Стаття 105. Надання житлових приміщень у гуртожитках
Стаття 106. Надання житлових приміщень маневреного фонду
Стаття 107. Надання житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення
Стаття 108. Надання житлових приміщень фондів для тимчасового поселення змушених переселенців і осіб, визнаних біженцями
Стаття 109. Надання житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян
Розділ V. ЖИТЛОВІ Й ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ КООПЕРАТИВИ
Глава 11. ОРГАНІЗАЦІЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВИХ І ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ
Стаття 110. Житлові й житлово-будівельні кооперативи
Стаття 111. Право на вступ у житлові кооперативи
Стаття 112. Організація житлового кооперативу
Стаття 113. Статут житлового кооперативу
Стаття 114. Державна реєстрація житлового кооперативу
Стаття 115. Органі керування житлового кооперативу
Стаття 116. Керування в житловому кооперативі
Стаття 117. Загальні збори членів житлового кооперативу
Стаття 118. Правління житлового кооперативу
Стаття 119. Голова правління житлового кооперативу
Стаття 120. Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу
Стаття 121. Прийом до членів житлового кооперативу
Стаття 122. Реорганізація житлового кооперативу
Стаття 123. Ліквідація житлового кооперативу
Глава 12. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ
Стаття 124. Надання житлового приміщення в будинках житлового кооперативу
Стаття 125. Право на пай члена житлового кооперативу
Стаття 126. Тимчасові мешканці в житловому приміщенні в будинку житлового кооперативу
Стаття 127. Розділ житлового приміщення в будинку житлового кооперативу
Стаття 128. Здача внайми житлового приміщення в будинку житлового кооперативу
Стаття 129. Право власності на житлове приміщення в багатоквартирному будинку члена житлового кооперативу
Стаття 130. Припинення членства в житловому кооперативі
Стаття 131. Переважне право вступу в члени житлового кооперативу у випадку спадкування паю
Стаття 132. Повернення пайового внеску члену житлового кооперативу, виключеному з житлового кооперативу
Стаття 133. Виселення колишнього члена житлового кооперативу
Стаття 134. Забезпечення членів житлового кооперативу житловими приміщеннями у зв'язку зі зносом будинку
Розділ VI. ТОВАРИСТВО ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА
Глава 13. СТВОРЕННЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА
Стаття 135. Товариство власників житла
Стаття 136. Створення й державна реєстрація товариства власників житла
Стаття 137. Права товариства власників житла
Стаття 138. Обов'язки товариства власників житла
Стаття 139. Створення й державна реєстрація товариства власників житла в споруджуваних багатоквартирних будинках
Стаття 140. Реорганізація товариства власників житла
Стаття 141. Ліквідація товариства власників житла
Стаття 142. Об'єднання товариств власників житла
Глава 14. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА
Стаття 143. Членство в товаристві власників житла
Стаття 144. Органі керування товариства власників житла
Стаття 145. Загальні збори членів товариства власників житла
Стаття 146. Порядок організації й проведення загальних зборів членів товариства власників житла
Стаття 147. Правління товариства власників житла
Стаття 148. Обов'язки правління товариства власників житла
Стаття 149. Голова правління товариства власників житла
Стаття 150. Ревізійна комісія (ревізор) товариства власників житла
Стаття 151. Кошту й майно товариства власників житла
Стаття 152. Господарська діяльність товариства власників житла
Розділ VII. ПЛАТА ЗА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ Й КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Стаття 153. Обов'язок по внесенню плати за житлове приміщення й комунальні послуги
Стаття 154. Структура плати за житлове приміщення й комунальні послуги
Стаття 155. Внесення плати за житлове приміщення й комунальні послуги
Стаття 156. Розмір плати за житлове приміщення
Стаття 157. Розмір плати за комунальні послуги
Стаття 158. Видатки власників приміщень у багатоквартирному будинку
Стаття 159. Надання субсидій на оплату житлового приміщення й комунальних послуг
Стаття 160. Компенсації видатків на оплату житлових приміщень і комунальних послуг
Розділ VIII. КЕРУВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ
Стаття 161. Вибір способу керування багатоквартирним будинком
Стаття 162. Договір керування багатоквартирним будинком
Стаття 163. Керування багатоквартирним будинком, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 164. Безпосереднє керування багатоквартирним будинком власниками приміщень у такому будинку
Стаття 165. Створення органами місцевого самоврядування умов для керування багатоквартирними будинками