На головну сторінку   Всі книги

Бацанина Ірина Олександрівна. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі совершенствованияорганизації логістики розподілу. 2005

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Спеціальність 08.00.05 - Економіка й керування народним господарством. (Спеціалізація - 6. Логістика (Економічні науки). Область дослідження - 6.5. Теоретичні й методологічні питання організації й функціонування розподільної (збутовий) логістики).

Введення.
1 Дослідження специфіки сучасного стану й перспектив розвитку роздрібних торговельних підприємств як елемента функціонування збутової логістики
1.1 Місце роздрібної торгівлі в системі економічних взаємин
1.2 Особливості, що відрізняють роздрібну торгівлю від інших сфер бізнесу
2. Обґрунтування напрямків і методів підвищення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств на основі підходів до конкурентоспроможності як елемента функціонування збутової логістики
2.1 Поняття конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі й визначення складових елементів
Трудова етика.
Гнучкість і готовність до самовдосконалення.
Готовність працювати в сфері обслуоісивания.
Рівень претензій.
Відкритість зовнішньому миру.
Мобільність робочої чинності.
Дух конкуренції.
Внутрішні (невидимі споживачеві) фактори
2.2 Дослідження існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємств і розробка комплексної методики підвищення й оцінки конкурентоспроможності для торговельних підприємств
2. Метод обчислення конкурентоспроможності підприємства, запропонований І. В. Максимовой, заснований на оцінці групових показників або критеріїв конкурентоспроможності
Конкурентоспроможність продуктової пропозиції.
Широта асортиментів.
Якість товару.
Конкурентоспроможність цінової пропозиції.
Конкурентоспроможність комплексу додаткових послуг.
Ефективність взаємодії з кінцевим споживачем.
2.3 Керування конкурентоспроможністю роздрібних торговельних підприємств
1. Оцінка конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства.
2. Аналіз впливу конкурентоспроможності на конкурентну позицію торговельної організації.
3. Визначення цільової конкурентної позиції торговельної організації.
4. Визначення напрямків зміни рівня конкурентоспроможності (перелік показників, підданих зміні).
5. Виявлення можливих конкурентних переваг по заданих напрямках.
6. Аналіз виявлених конкурентних переваг.
7. Вибір цільових конкурентних переваг.
8. Розробка конкурентної стратегії для досягнення цільових конкурентних переваг.
9. Реалізація конкурентної стратегії.
10. Аналіз досягнень конкурентних переваг і зміни конкурентоспроможності.
11 . заключний етап. Розробка коригувальних заходів і адаптація конкурентної стратегії.
3 Формування системи збутової логістики як елемента, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства
3.1 Особливості побудови й функціонування збутової логістики роздрібних торговельних підприємств як інструмента підвищення конкурентоспроможності
тривалий час проходження замовлення на поставку продукції.
швидке старіння інформації про залишки на складі
висока вартість прайс-листів.
високі витрати на приймання доставленої продукції.
ефект зниження продажів.
3.2 Система . маркетингової інформації як основа для розробки рекомендацій з ефективного управління збутовою логістикою
3.3 Апробація й практичне використання запропонованих методів у компанії ТОВ «Евроторг»
Етап 1. Дослідження споживачів компанії «Евроторг».
Етап 2. Дослідження складу конкурентів.
Етап 3. Збір даних про конкурентів по виявлених характеристиках.
Етап 4. Визначення бази порівняння.
Етап 5. Оцінка конкурентоспроможності компанії «Евроторг» по каждомупоказателю.
Етап шостої. Розрахунки комплексного показника конкурентоспроможності досліджуваної компанії й компаній конкурентів.
Етап сьомої. Аналіз виявлених конкурентних переваг.
Етап восьмої. Розробка конкурентної стратегії.
Етап дев'ятий і десятий. Реалізація конкурентної стратегії й оцінка досягнутих конкурентних переваг.
Висновок.
Список літератури.