На головну сторінку   Всі книги

Авторський колектив. Практичне руководствопо підвищенню прибутковості підприємств середнього бізнесу на основі маркетингу. 2005

Логіка побудови даного практичного керівництва має на увазі комплексну маркетингову підтримку компанії - від опису ринкового середовища до побудови графіка виконання маркетингового плану з контролем його реалізації.

ВВЕДЕННЯ
Розділ 1. ОПИС ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
1.1. Опис зовнішніх умов: ринкові тенденції й ринкове середовище
Крок 1. Опис галузевої приналежності бізнесу
Крок 2. Оцінка стану галузі
Крок 3. Оцінка ринкових тенденцій на макрорівні
Крок 4. Оцінка ринкових тенденцій на мікрорівні
1.2. Опис внутрішніх умов діяльності компанії
Крок 1. Зіставлення обсягів і динаміки продажів по товарних групах
Крок 2. Визначення прибутки по продуктах
Крок 3. Визначення стадії життєвого циклу (ЖЦ) продуктів
Крок 4. Підсумкова оцінка внутрішніх умов діяльності компанії
1.3. Виявлення ключових факторів успіху по видах бізнесу
Розділ 2. ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЧНЕ СЕГМЕНТУВАННЯ
2.1. Цільові показники
2.2. Стратегічне сегментування
Крок 1. Визначення основних сегментів ринку
Крок 2. Збір інформації для дослідження цільових сегментів
Крок 3. Складання профілю цільових сегментів
Крок 4. Постановка цілей
Розділ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЇ
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЇ
3.1. Товарна політика
Крок 1. Підвищення конкурентоспроможності продукції
Крок 2. Коректування товарної політики з урахуванням життєвого циклу продукту
Крок 3. Розробка нових продуктів
Крок 4. Керування асортиментами
Крок 5. Розв'язок про створення марки товару
3.2. Цінова політика
Крок 1. Визначення стратегії ціноутворення
Крок 2. Установлення й адаптація ціни
3.3. Збутова політика
Крок 1. Визначення цілей збуту
Крок 2. Визначення інтенсивності збуту
Крок 3. Вибір каналів збуту
Крок 4. Вибір і мотивація посередника
Крок 5. Оцінка ефективності каналів збуту
3.4. Політика просування
Крок 1. Визначення цілей просування
Крок 2. Визначення цільової аудиторії
Крок 3. Вибір інструментів просування
Крок 4. Розрахунки бюджету просування
Розділ 4. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ
4.1. Загальні рекомендації з маркетингового планування
4.2. Процедура маркетингового планування
Розділ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ
РЕАЛІЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ
Крок 1. Ухвалення рішення по организацион-ний структурі й кадрам
Крок 2. Стимулювання ефективної роботи (мотивація) персоналу
Крок 3. Організація інформаційного забезпечення процесу й контролю виконання
Крок 4. Стандартизація й регламентація діяльності
Крок 5. Коректування плану маркетингу
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ