На головну сторінку   Всі книги

Мальцев Микита Михайлович. ПРАВА АВТОРІВ ДОБУТКІВ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ Й МИСТЕЦТВА НА ВИНАГОРОДУ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Перм 2017. 2017

12.00.03 - цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право Зміст
Введення
Розділ 1. Теоретичні підстави винагороди авторів добутків науки, літератури й мистецтва
§1.1. Ідея винагороди авторів у контексті балансу майнових інтересів авторів, користувачів і суспільства
§1.2. Проблема визначення поняття права автора на винагороду в російській цивілістиці
Розділ 2. Право на винагороду як прояв наданої власникові виняткового авторського права можливості контролювати використання добутку
§2.1. Право автора на винагороду як складова виключного права
§2.2. Обмеження принципу волі договору й здійснення права автора на винагороду
Розділ 3. Самостійні стосовно виключного права права авторів добутків науки, літератури й мистецтва на винагороду
§3.1. Право на винагороду автора музичного добутку при публічному виконанні або повідомленні в ефір або по кабелю, у тому числі шляхом ретрансляції, аудіовізуального добутку
§3.2. Право на одержання винагороди у вигляді відсоткових відрахувань від ціни перепродажу оригіналу твору образотворчого мистецтва (право проходження)
§3.3. Право на винагороду за службовий твір
§3.4. Право на винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних добутків в особистих цілях (компенсаційна модель винагороди)
Висновок
Список літератури
Додатка
Додаток 1. Проект реформування законодавства
Додаток 2. Порівняльна таблиця характеристик самостійних прав на винагороду