На головну сторінку   Всі книги

І. Л. Бачило, А. В. Иванченко, Є. В. Талапина, У Жиль. Право цифрової адміністрації в Росії й у Франції. Збірник наукових матеріалів Російсько-французької міжнародної конференції. 27-28 лютого 2013 року.- М.,2013.- 178 с.. 2013

У виданні розглянутий досвід цифрової адміністрації - електронного керування, у тому числі у виборчій системі, у Росії й у Франції. Даний досвід розкритий у шести блоках питань, по кожному з яких представлені паралельні доповіді російських і французьких фахівців-юристів. Аналіз розвитку електронних технологій у керуванні, у тому числі в процесі організації й проведення виборів, у порівняльному плані дозволяє визначити загальні глобальні проблеми інформатизації й знайти підхід на основі загальних принципів і вимог інформаційного суспільства до розв'язку конкретних завдань із урахуванням національних особливостей двох країн. Утримування
Передмова
Розвиток електронних технологій у виборчій системі Російської Федерації
Цифрові технології в розвитку демократії й керування
Цифрові технології як інструмент перебудови систем публічного керування
Світове співтовариство вступає в цифрову еру
Цифрова адміністрація: можливості порівняльно-правового аналізу
Право ИКТ і державне керування: на прикладі Франції й Росії
Розвиток електронної адміністрації у Франції
Особливості електронної адміністрації у Франції
Політика електронного уряду в Росії
Особливості російської політики електронного уряду
Порівняльне інформаційне право
2.1. Порівняльне правознавство: загальні питання
2.2. Цифрова адміністрація крізь призму порівняльного правознавства
Французька модель - відкритий уряд
Впровадження цифрового керування, відповідного до міжнародних стандартів відкритого уряду
BIBLIOGRAPHIE
Електронне керування адміністративно-територіальних утворів і захист персональних даних у французькій системі
Інформаційні технології в керуванні регіоном
Розвиток технологій електронної демократії: проблеми й перспективи (регіональний аспект)
Нові інформаційні технології у виборчій системі Росії
Публічні служби й розвиток інформаційних технологій у Франції. Між юридичної осуществимостью й інституційними бар'єрами
Боротьба проти цифрової нерівності й бідності
Публічні послуги - шлях до подолання інформаційної й соціальної нерівності
Боротьба проти кіберзлочинності у французькій системі: які юридичні й інституціональні умови? Яка судова політика?
Вибори й цифрове телебачення
Забезпечення безпеки інтернет-середовища: правові методи й толерантність відносин в області боротьби з кіберзлочинністю