На головну сторінку   Всі книги

Железнов Дмитро Сергійович. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА В МІСТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва 2014. 2014

Спеціальність 12.00.06 - земельне право; природоресурсное право; екологічне право; аграрне право Науковий керівник - Доктор юридичних наук, професор Жаворонкова Наталя Григорівна ЗМІСТ
Введення
Розділ 1. Теоретико-правові основи надання земельних ділянок для будівництва в містах федерального значення
§ 1. Особливості надання земельних ділянок для будівництва, обумовлені конституційно-правовим статусом міст Москва й Санкт-Петербург
§ 2. Співвідношення законодавства Російської Федерації й міст федерального значення в сфері надання земельних ділянок для будівництва
§ 3. Роль територіального планування й містобудівного зонирования в правовому регулюванні наданні земельних ділянок для будівництва
§ 4. Тенденції вдосконалювання законодавства в сфері надання земельних ділянок для будівництва
Глава II. Особливості правовідносин по наданню земельних ділянок для будівництва в містах Москва й Санкт- Петербург
§ 1. Утвір земельної ділянки як об'єкта правовідносин
§ 2. Права й повноваження суб'єктів правовідносин
§ 3. Процедури надання земельних ділянок для будівництва
§ 4. Специфіка надання земельних ділянок для окремих видів будівництва
Бібліографія Книги