На головну сторінку   Всі книги

А. Курбатов. Правове регулювання розрахунків у Російській Федерації, 2005. 2005

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРАХУНКИ
§ 1. Поняття й види розрахунків
§ 2. Способи розрахунків
§ 3. Розрахункові правовідносини
§ 4. Суб'єкти (учасники) розрахункових правовідносин
§ 5. Поняття кошту платежу (грошей)
§ 6. Правова природа безготівкових грошей
§ 7. Розрахункові угоди й операції
§ 8. Особливості правового регулювання розрахунків
Глава II. ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ
§ 1. Правове регулювання розрахунків готівкою
§ 2. Касові операції й операції інкасації
§ 3. Відповідальність за порушення порядку роботи з готівкою й порядку ведення касових операцій
§ 4. Застосування контрольно-касової техніки
Глава III. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
§ 1. Поняття банківського рахунку
§ 2. Види банківських рахунків
§ 3. Характеристика договорів банківського рахунку
§ 4. Характеристика правовідносин по банківському рахункові
§ 5. Відкриття банківських рахунків
§ 6. Розпорядження коштами на банківському рахунку
§ 7. Основні елементи правового режиму банківських рахунків
Кредитування рахунку (овердрафт)
Обмеження розпорядження рахунком
Правові підстави списання коштів з рахунку
Черговість списання коштів з рахунку
Банковська таємниця
§ 8. Закриття банківських рахунків
Глава IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ
§ 1. Інституціональні правові принципи здійснення безготівкових розрахунків
§ 2. Строки виконання зобов'язань кредитними організаціями при безготівкових розрахунках
§ 3. Визначення моменту виконання зобов'язань платником і кредитними організаціями при безготівкових розрахунках
Значення питання про момент виконання зобов'язань
Розрахунки по цивільно-правових зобов'язаннях
Розрахунки по бюджетних зобов'язаннях
Розрахунки по податкових зобов'язаннях
Розрахунки по митних зобов'язаннях
Визначення сумлінності/несумлінності платників податків (зборів)
§ 4. Способи міжбанківських розрахунків
§ 5. Порядок безготівкових розрахунків
§ 6. Відповідальність кредитних організацій за порушення при безготівкових розрахунках
Цивільно-правова відповідальність
Адміністративна відповідальність
Глава V. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
§ 1. Поняття форми безготівкових розрахунків, її вибір
§ 2. Розрахунки платіжними дорученнями
§ 3. Розрахунки по акредитиву
§ 4. Розрахунки чеками
§ 5. Розрахунки по інкасо
5.1 Загальні питання розрахунків по інкасо
Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платника
Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними без акцепту платника
Розрахунки інкасовими дорученнями
Про порядок стягнення коштів юридичними особами на підставі виконавчих документів
Про порядок стягнення адміністративних штрафів з юридичних осіб
Глава VI. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОЗРАХУНКІВ
§ 1. Особливості безготівкових розрахунків за участю фізичних осіб
Рахунку, що відкриваються фізичним особам
Розмежування розрахунків за участю фізичних осіб
Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків фізичних осіб
Посвідчення права розпоряджатися коштами на поточному рахунку фізичної особи
Основні елементи правового режиму поточних рахунків фізичних осіб
Порядок оформлення розрахункових документів
Перерахування юридичних осіб на користь фізичних осіб
Особливості використання фізичними особами форм безготівкових розрахунків
Розрахунки фізичних осіб через банки без відкриття банківських рахунків