На головну сторінку   Всі книги

ПОПІВ ІЛЛЯ СЕРГІЙОВИЧ. Правовий механізм державного регулювання банківської діяльності. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва, 2000. 2000

Особливістю формування системи державного регулювання банківської діяльності в Росії є стрибкоподібний, майже революційний перехід від державно - монополізованої банківської системи до дворівневої, викликаний корінними змінами в економічному й політичному житті країни, що супроводжувалося появою ряду комерційних банків. Зміст роботи
Актуальність теми
Стан наукової розробки теми.
Предмет і ціль дослідження
Методологія дослідження.
Наукова новизна дослідження.
Аппробаиия результатів дослідження.
Практична значимість дослідження.
Положення, що виносяться автором на захист.
ГЛАВАІ Теоретичні основи державного регулювання банківської діяльності (правовий аспект)
§ 1 Поняття й правова природа державного регулювання банківської діяльності.
§ 2. Специфіка управлінської системи в державному регулюванні банківської діяльності. Види державного регулювання банківської діяльності.
§ 3 Функції банківського регулювання. Проблема розмежування компетенції суб'єктів банківського регулювання.
Правові кошти державного регулювання банківської діяльності.
§ 1. Нормативне регулювання в правовому механізмі державного регулювання банківської діяльності.
§ 2 Правові кошти індивідуально-правового реіули- рования в системі державного регулювання банківської діяльності.
§ 3 Правові режими банківської діяльності.
Реалізація правового механізму державного регулювання банківської діяльності
§ 1. Поняття й роль банківського нагляду в правовому механізмі державного регулювання банківської діяльності.
§ 2. Індивідуально - правовий акт у банківському регулюванні
§ 3. Специфіка відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення банківської діяльності.
§ 3. Роль судових актів у державному регулюванні банківської діяльності
Список використаних нормативних актів