На головну сторінку   Всі книги

Шингель Н. А.. Правовий режим земель у Республіці Білорусь. Курс лекцій.- Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006.. 2006

Наукове видання розглядає науково-прикладні проблеми, пов'язані із правовим регулюванням використання й охорони окремих категорій земель Республіки Білорусь. Призначене для студентів юридичних вузів, наукових і педагогічних працівників, що займаються проблемами земельного права. Зміст
Введення.
Розділ 1. Загальна характеристика правового режиму земель.
1.1. Земля як об'єкт правового регулювання.
1.2. Юридична структура земель Республіки Білорусь.
1.3. Поняття й елементи правового режиму земель.
Розділ 2. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
2.1. Поняття й ознаки земель сільськогосподарського призначення.
2.2. Особливості державного керування землями сільськогосподарського призначення.
2.3. Порядок використання й охорони земель сільськогосподарського призначення.
Розділ 3. Правовий режим земель населених пунктів.
3.1. Поняття й ознаки земель населених пунктів.
3.2. Особливості державного керування землями населених пунктів.
3.3. Порядок використання й охорони земель населених пунктів.
3.4. Правовий режим земель приміських і зелених зон.
Розділ 4. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язки, енергетики й іншого призначення.
4.1. Поняття й ознаки земель промисловості, транспорту, зв'язки, енергетики й іншого призначення.
4.2. Особливості керування землями промисловості, транспорту, зв'язки, енергетики й іншого призначення.
4.3. Порядок використання й охорони земель промисловості, транспорту, зв'язки, енергетики й іншого призначення.
Гл. 5 Правовий режим земель екологічного призначення.
5.1. Поняття й ознаки земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення.
5.2. Особливості державного керування землями природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення.
5.3. Порядок використання й охорони земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення.
Гл. 6. Правовий режим земель лісового фонду.
6.1. Поняття й ознаки земель лісового фонду.
6.2. Особливості державного керування землями лісового фонду.
6.3. Порядок використання й охорони земель лісового фонду.
Глава 7. Правовий режим земель водного фонду.
7.1. Поняття й ознаки земель водного фонду.
7.2. Особливості державного керування землями водного фонду.
7.3. Порядок використання й охорони земель водного фонду.
Глава 8. Правовий режим земель запасу.
Глава 9. Правовий режим земель, подвергшихся радіоактивному забрудненню.
9.1. Поняття й ознаки земель, подвергшихся радіоактивному забрудненню.
9.2. Особливості керування землями, подвергшимися радіоактивному забрудненню.
9.3. Порядок використання й охорони земель, подвергшихся радіоактивному забрудненню.
Рекомендована література.