На головну сторінку   Всі книги

Ившингийн Идеш. Правовий СТАТУС компанії в цивільному праві Монголії: проблеми вдосконалювання правового регулювання керування компаніями. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва 2006. 2006

Спеціальність 12.00.03 - цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право Утримування
Введення
Розділ 1 Історія виникнення й розвитку компаній, становлення законодавства про компанії в Монголії
§1. Історія становлення акціонерної форми господарювання в Монголії
§2. Становлення й розвиток законодавства про компанії в Монголії
§3. Система нормативних актів законодавства про компанії Монголії
Розділ 2. Правовий статус компанії в цивільному праві Монголії
§1. Місце компанії в системі юридичних осіб
§2. Види компаній
§3. Порядок установи, реорганізації й ліквідації компанії
Розділ 3 Керування компаніями
§ 1. Поняття корпоративного керування й моделі керування компаніями
§ 2. Структура органів керування і їх компетенція
2.1. Збори акціонерів
Види загальних зборів у компанії.
Форми проведення збори акціонерів.
Порядок роботи збори акціонерів.
2.2. Рада представницького керування
2.3. Виконавчі органі компанії
2.4. Ревізійна рада (комісія) компанії
2.5. Аудитор компанії.
§3. Проблеми вдосконалювання правового регулювання керування компаніями
Висновок
Список джерел і літератури