На головну сторінку   Всі книги

Петер Козловски. Принципи етичної економії Санкт-Петербург, 1999. 1999

Справжнє видання російською мовою хотілося б доповнити одним спостереженням. У даній книзі не дається докладного дослідження питання відкритості або закритості економіки. Проте, на мій погляд, це питання надзвичайно важливе, тому що відкриття економіки для міжнародної конкуренції, імовірно, є одним з основних необхідних умов економічного й етичного розквіту господарства країни. Передмова
Введення
Етична економія й політична економія
Етична економія як теорія етичних передумов господарства й господарська етика
Чому в наш час виникає інтерес до господарської етики?
Нове відкриття людини
|2.3. Нормативна «насиченість» господарства як доповнення до його відокремлення
Огляд побудови книги
Відсутність сполучних ланок між економічною наукою й етикою в епоху модерну - етична економія як економічна наука постмодерна
Розділ 1 Економіка, етика, релігія: позитивна теорія координації діяльності індивідів, спонукуваних власним інтересом
Неспроможність економіки
Етика коректує неспроможність економіки
Релігія коректує неспроможність етики
Розділ 2 Економіка й етика I: формальна етика
Етика й економічна наука: глобальна й локальна максимізація
З'єднання загальних норм і виключень: етика й релігія
Економічна, етична, релігійна раціональність: зростаюче разограничение самости
Любов до себе - любов до Бога - любов до близького: трансформація й координація власного інтересу в Августина
Економизация етичного й релігійного?
Раціональність і координація
Формальна й матеріальна раціональність
Етика як форма суспільної координації
Формальна етика як внутрішня предкоординация економічної координації через систему цін
Етика поглиблює суспільну координацію
Етика зменшує невизначеність щодо поведінки інших і способів соціальної взаємодії
Етика й релігія як форми підвищення економічної раціональності й координації
6.1 Етика як здатність переживати наслідку власних дій
Етика й економічна наука у світлі розуміючої соціології
Формальність і матеріальність
Глава З Економіка й етика II: матеріальна етика
Етичне й економічне вчення про блага
Матеріальна етика цінностей
Переживання цінності й культурне розуміння змісту
Побічні взаємодії між досвідченими знаннями й ціннісними переконаннями, буттям і повинністю
Матеріальні ціннісні якості й ступеня громадськості благ
Етика як вчення про чесноту
Справедливість і відповідність природі речей як чеснота
Єдність етики як вчення про борг, вчення про чесноту й вчення про блага
Усі, гідне того, щоб бути зроблене, гідно того, щоб бути зроблене добре. Або: гарне як досконалість
Розділ 4 Економіка й культура |
Культура проведення
Культура споживання
Технічний прогрес і зміни в суспільстві, заснованому на праці
Розділ 5 Економічна наука, етика й теорія прийняття розв'язків: проблема контролю над побічними впливами
Закон бажаних побічних впливів і підприємництві
Побічні впливи ка до проблема прийняття розв'язків
Непевність у наслідках дій в етиці, економічній теорії й у теорії прийняття розв'язків
Пробабілізм
Доводи проти імовірнісних розрахунків при прийнятті розв'язків
Принцип оцінки вчинку подвійної дії (дії з побічними наслідками)
Г л а в а 6 Економічна наука й онтологія
Интенциональная або естественнонаучная економічна онтологія
Неможливість об'єктивної загальної рівноваги й універсального механізму
Ринкове господарство як телеологічний механізм
Загальна рівновага як трансцендентальна ідеал
Творча уява в ринковому процесі
Ринок як суспільний дискурс і ентелехиальний координаційний процес
Етична економія або суб'єктивістська економічна теорія як загальна теорія людської діяльності
Глава 7 Господарська етика в ринковій економіці
Моральність і вигода: витрати господарської етики
Гранична мораль
Відповідність природі речей
Глава 8 Справедливість обміну
Як визначити, кому що належить при обміні
2.1. Відповідність фактичної ціни переважній ціні
Взаємовигідний обмін: жоден з учасників не несе збитку
Неминучість питання про справедливість
Г лава 9 Теорія слушної ціни
Історичний екскурс: значення пробабилистского вчення про слушну ціну початку Нового часу
Природнє право й природність легітимації цінової системи
Чому відрізняється система ринкових цін від інших форм визначення цін?
Формальні й матеріальні умови справедливості ціни
Комбінація процесуальної й структурної справедливості
4.2. Розподіл блага й розподіл можливостей
Справедливість цін у міжнародному аспекті
Справедливість критеріїв або критерії справедливості?
Утилітаристський критерій максимізації сукупної корисності
Справедливість і гра: Хайек
Критерій Нозика: домагання, засновані на правилах
З'єднання критеріїв процесу й критеріїв стану