На головну сторінку   Всі книги

Макашева Н.. Проблема інтеграції теорій економічного циклу й рівноваги (друга половина 1920-х - 1930-е роки) і проект теорії економічної динаміки Н. Д. Кондратьева // Питання економіки, 2014, №01. М.: Видавництво НП «Редакція журналу «Питання економіки»»,2014.- 160 с. С.22-39.. 2014

Проект загальної теорії економічної динаміки Завдання побудови загальної теорії динаміки Проблема створення загальної економічної теорії динаміки: методологічний і історичний контексти (друга половина 1920-х - 1930-е роки) Інтеграція теорія циклу й загальної економічної теорії: необхідність і можливість Митчелл і Мур =емпіричні дослідження як перший етап у побудові теорії динаміки. Модель Мура Шумпетер зв'язував створення теорії динаміки з істотною перебудовою економічної теорії Шумпетер не протиставляв емпіричне й теоретичне знання Шумпетер =цикл і тренд мають загальну природу - інноваційну діяльність людину Шумпетер =відмова від багатьох базисних передумов чистої теорії: екзогенності технологій, заданості ресурсів і переваг Коваль =відмова від передумови про рівність усіх швидкостей реакції Нереалізований проект теорії економічної динаміки Н. Д. Кондратьева Дві групи макроекономічних змінних - потоки й запаси (кумулятивні змінні) Теорію економічної динаміки Кондратьев представляв як загальну теорію розвитку Н. Макашева Проблема інтеграції теорій економічного циклу й рівноваги (друга половина 1920-х - 1930-е роки) і проект теорії економічної динаміки Н. Д. Кондратьева
24 Проблема створення загальної економічної теорії динаміки: методологічний і історичний контексти (друга половина 1920-х - 1930-е роки)4
27 Інтеграція теорія циклу й загальної економічної теорії: необхідність і можливість
Нереалізований проект теорії економічної динаміки Н. Д. Кондратьева
Список літератури