На головну сторінку   Всі книги

Нагоева Даханаго Анатоліївна. Похідні позови. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 2015. 2015

Спеціальність 12.00.15 - Цивільний процес; арбітражний процес Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Воронов Олександр Федорович Зміст
Введення
Розділ 1. Порівняльно-правове дослідження похідного позову: США, Німеччина, Росія.
§1. Американська модель похідного позову: історія, статутне й прецедентне право
§2. Німецька модель похідного позову в цивільному й цивільному процесуальному законодавстві
§3. Російська модель похідного позову: історико-правовий екскурс
Розділ 2. Теорія похідного позову
§ 1. Проблема визначення похідного позову
§ 2. Функції похідного позову
§ 3. Матеріально-правова сторона похідного позову
§ 4. Процесуально-Правова сторона похідного позову
Висновок.
Список літератури