На головну сторінку   Всі книги

Римське приватне право. Відповіді до іспиту. 2017

Поняття й предмет РЧП. Дуалізм римського права. Публічне й приватне право. Підстави розмежування римського права на частка й публічна. Характерні ознаки приватного права
Рецепція римського права в державах континентальної Європи. Поняття й значення рецепції. Причини, етапи й межі рецепції
Історичні системи РЧП Сутність цивільного права й «права народів»
Система джерел римського права. Звичаї й закони. Стадії прийняття й склад республіканського закону. Конституції принцепсов
Едикти магістратів як джерела РЧП. Сутність преторского права
Діяльність юристів і її роль у розвитку й удосконалюванні НП
Систематизація РЧП. Кодифікація Юстиніана. Склад і втримування зводу цивільного права.
Поняття, значення й види позовів. Позови речові й особисті
Легисакционний процес. Поняття стадії, особливості
Формулярний процес. Склад і втримування позовної формули
Екстраординарний процес. Передумови виникнення й розвитку екстраординарного судочинства. Система апеляцій
Позовна давність Поняття, обчислення, підстави перерви й призупинення позовної давності.
Особливі кошти преторской захисту.
Римська правосуб'єктність. Її втримування, значення, втрата.
Правове становище вільних категорій населення римської держави (квиритов, латинов, либертинов і перегринов). Значення едикту Антонина Каракалли.
Правове становище рабів. Правові наслідки угод, зроблених рабами. Рабський пекулий,
Юридичні особи по римському праві. Створення й припинення юридичних осіб
Опіка й піклування
Римська родина. Поняття особливості й структура риской родини. Агнатское й когнатское споріднення.
Шлюб і його види. Висновок і припинення
Особливості батьківської влади.
Особисті й майнові відносини між чоловіками. Правовий режим майна подружжя. Інститут приданого
Поняття, сутність і види речових прав. Їхня відмінність від зобов'язальних прав вимоги.
Класифікація речей і їх правове значення.
Поняття права власності, утримування суб'єктивного права власності. Обмеження права власності,
Підстави й способи придбання права власності
Особливості правового режиму загальної власності
Бонитарная відповідальність. Сутність і значення позову Публициана
Захист права власності
Поняття, господарське значення й види сервітутів. Установлення й припинення сервітутів
Емфитевзис і Суперфиций. Поняття й господарське значення. Утримування, підстави встановлення й припинення емфитевзиса й суперфиция
Володіння, Відмінність володіння від права власності й титульного тримання.
Зобов'язання в римському праві. Утримування зобов'язання. Підстави виникнення й види зобов'язань
Виконання зобов'язань. Вимоги, пред'явлені до виконання зобов'язань. Відповідальність сторін при простроченні виконання.
Виконання зобов'язань із множинністю осіб. Підстави виникнення й порядок виконання пайових і солідарних зобов'язань.
Способи забезпечення зобов'язань. Особисті й речові гарантії. Застава і його форми
Зміна осіб у зобов'язаннях. Цессия й переведення боргу
Відповідальність за невиконання зобов'язань і заподіяння шкоди. Особиста й майнова відповідальність боржника. Умови відповідальності.
Припинення зобов'язань
Договір у римському приватному праві. Класифікація договорів
Вербальні договори. Порядок висновку, утримування й значення
Договір купівлі-продажу
Договір наймання речей
Договори наймання робіт і наймання послуг. Їхня подібність і відмінність
Договір доручення
Договір Tоварищества
Договір позики й договір позички. Їхня подібність і відмінність
Договір зберігання
Безіменні договори
Пакти. Особливості й види «одягнених» пактів
Зобов'язання з ведення чужої справи без доручення. Умови відшкодування фактично понесених видатків гестору
Зобов'язання з безпідставного збагачення. Сутність і види кондикций
Зобов'язання із приватних деліктів
Поняття, значення й види спадкування. Ознаки спадкування правонаступництва
Відкриття й прийняття спадщини. " Лежаче наследствоquоt;
Спадкування за заповітом. Утримування заповіту. Обмеження волі заповіту
Легати (заповідальні відмови) і фидеикомисси (неформальні заповідальні відмови). Відмінність легатів від фидеикомиссов. Обмеження легатів
Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом. Черги спадкоємців у цивільному праві, по преторским едиктам, по новелах Юстиніана