На головну сторінку   Всі книги

Баринова М. А., Максименко С. Т.. Римське приватне право: навчальний посібник для Вузов. 2006- 208с. 2006

Тема 1. Предмет римського приватного права
§ 1. Поняття римського приватного права. Публічне й приватне право
§ 2. Система римського приватного права: право цивільне, право народів, природнє право
§ 3. Роль римського права в історії приватного права
§ 4. Роль римського права в історії правових навчань
Тема 2. Джерела римського приватного права
§ 1. Поняття й види джерел права
§ 2. Понятиеобичая й звичаєве право
§ 3. Закони
§ 4. Едикти магістратів. Право цивільне й право преторское
§ 5. Значення римської юриспруденції для формування й розвитку права
§ 6. Кодифікація римського права
Тема 3. Захист порушених прав
§ 1. Форми захисту прав
§ 2. Види цивільного процесу
§ 3. Поняття й види позовів
§ 4. Особливі кошти преторской захисту
§ 5. Позовна давність
Тема 4. Особи
§ 1. Суб'єкт права. Статус фізичних осіб
§ 2. Правоздатність. Втрата й обмеження правоздатності
§ 3. Правове становище римських громадян
§ 4. Правове становище окремих категорій вільного римського населення
§ 5. Правове становище рабів
§ 6. Опіка й піклування
§ 7. Юридичні особи
Тема 5. Сімейні правовідносини
§ 1. Поняття родини. Еволюція сімейних відносин
§ 2. Споріднення
§ 3. Шлюб (matrimonium, nuрtіае): поняття, умови одруження. Конкубінат
§ 4. Види шлюбу. Форми висновку шлюбу
§ 5. Припинення шлюбу
§ 6. Особисті й майнові відносини подружжя. Dos, donatio
§ 7. Батьківська влада (patria potestas). Особисті й майнові відносини батька й дітей
§ 8. Установлення й припинення patria potestas
Тема 6. Вчення про речі
§ 1. Поняття й види речових прав
§ 2. Поняття й види речей
Тема 7. Володіння
§ 1. Поняття володіння
§ 2. Види володіння
§ 3. Установлення й припинення володіння
§ 4. Захист володіння
Тема 8. Право власності
§ 1. Поняття й утримування права власності
§ 2. Обмеження права власності
§ 3. Види права власності
§ 4. Придбання й припинення права власності
§ 5. Захист права власності
Тема 9. Права на чужі речі
§ 1. Види прав на чужі речі
§ 2. Сервітути
§ 3. Емфитевзис і суперфиций
§ 4. Застава
Тема 10. Загальні положення про зобов'язання (obligatio)
§ 1. Поняття й утримування зобов'язань
§ 2. Види зобов'язань
§ 3. Предмет зобов'язання
§ 4. Підстави виникнення зобов'язань
§ 5. Особи в зобов'язанні. Зміна осіб у зобов'язанні
§ 6. Виконання зобов'язань (solutio)
§ 7. Відповідальність за невиконання зобов'язання. Поняття провини
§ 8. Забезпечення зобов'язань
§ 9. Припинення зобов'язань
Тема 11. Загальні положення про договори
§ 1. Поняття договору. Контракти й пакти
§ 2. Класифікація контрактів
§ 3. Еволюція договірного права. Основні договори найдавнішого періоду
§ 4. Укладання договору. Умови дійсності договору
Тема 12. Окремі види договорів
§ 1. Вербальні договори. Stipulatio, форми стипуляції в римському праві
§ 2. Литтеральние контракти
§ 3. Реальні контракти. Поняття й види
§ 4. Консенсуальние контракти
§ 5. Безіменні контракти (contractus innominati)
§ 6. Пакти і їх види
Тема 13. Зобов'язання як би з договорів ( квази-контракти). Obligationes guasi ex contractu
§ 1. Поняття зобов'язань як би з договорів
§ 2. Ведення чужих справ без доручення (nеgоtіоruм gestio)
§ 3. Зобов'язання з безпідставного збагачення. Кондикції і їх види
Тема 14. Зобов'язання із приватних деліктів
§ 1. Поняття делікту
§ 2. Види приватних деліктів
Тема 15. Зобов'язання як би з деліктів
Тема 16. Спадкоємне право
§ 1. Поняття й види спадкування. Види спадкоємного правонаступництва
§ 2. Відкриття й прийняття спадщини
§ 3. Спадкування за заповітом (testamentum)
§ 4. Легати (lеgаtа) і фидеикомисси (fіdеісомміssа). Дарування у випадку смерті
§ 5. Спадкування за законом (ab intestato)
§ 6. Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця
Список рекомендованої літератури
Примітки
Зміст