На головну сторінку   Всі книги

Щеголева Н. Г., Васильєв А. І.. Посібник з вивчення дисципліни Гроші й грошове обращениемосква, 2006. 2006

Наука про гроші закладає фундамент економічних знань у важливій області економічних відносин. Вона дає основу банківської професії. При комплексному вивченні з економікою на микро- і макрорівнях, фінансами, фінансовим менеджментом і іншими навчальними дисциплінами даний курс формує вистава про сутність, значення й напрямках використання грошей. 1. Загальні вимоги до вивчення курсу по всіх темах
1.1. Метою вивчення курс
1.2. Дидактичні одиниці:
2. Методичні вказівки
3. Методичні вказівки по вивченню тем (ДЕ)
Тема 1. Еволюція форм і видів грошей. Необхідність і передумови появи й застосування грошей.
Після засвоєння теоретичних положень необхідно відповісти на наступні питання:
Тема 2. Сутність, функцииитеорииденег
Для того щоб закріпити теоретичні положення, необхідно відповісти на наступні питання:
Тема 3. Грошова система. Вимір грошової маси
Для більш глибокого засвоєння матеріалу доцільно відповісти на наступні питання:
Тема 4. Грошова емісія й випуск грошей у господарський оборо
Для більш поглибленого засвоєння матеріалу необхідно відповісти на наступні питання:
Тема 5. Закони грошового обіг
Для більш поглибленого засвоєння матеріалу доцільно відповісти на наступні питання:
Тема 6. Безготівковий і наявний грошові обіги і їх організація
Після засвоєння теоретичних положень необхідно відповісти на наступні питання теми:
Тема 7. Інфляція
Після засвоєння теоретичних положень необхідно відповісти на наступні питання теми:
Тема 8. Грошові реформи