На головну сторінку   Всі книги

Латус Е. Б.. Ринок банківських послуг: правове забезпечення стабільності.- М.: "Волтерс Клувер",2008.- 134 с.. 2008

усього світового банківського співтовариства, включаючи Росію. За період з початку 70-х рр. минулого сторіччя приблизно 130 країн або країн - членів МВФ випробовували локальні або системні банківські кризи. При цьому в останні 15 років вони стали більш руйнівними. Такі кризи більшою мірою торкаються країн з перехідними економіками, що розбудовуються й, до яких із упевненістю можна віднести й економіку сучасної Росії. Кризу, що порушує роботу банків і інших фінансових посередників, здатний кардинальним образом вплинути на перспективи зростання економіки. Саме тому питання фінансової стабільності заслуговує найпильнішої уваги*(1). Утримування
Передмова
Глава I. Правове забезпечення стабільності ринку банківських послуг: основні поняття й теоретичні основи
§ 1. Банківське регулювання й ринок банківських послуг: поняття й співвідношення
§ 2. Поняття й система коштів, що забезпечують стабільність ринку банківських послуг
§ 3. Види банківського регулювання. Класифікація коштів банківського регулювання й нагляду
Глава II. Проблеми правового становища органа банківського регулювання й нагляду й альтернативи його існуванню
§ 1. Проблеми правового становища Банку Росії як органа банківського регулювання й нагляду
§ 2. Проблема уніфікації фінансового регулювання й нагляду
Глава III. Кошту пруденциального регулювання, що забезпечують стабільність ринку банківських послуг
§ 1. Система коштів пруденциального регулювання, що забезпечують стабільність ринку банківських послуг
§ 2. Установлення економічних нормативів, що регулюють діяльність кредитних організацій
§ 3. Установлення правил діяльності (банківської, бухгалтерської й статистичної звітності)
§ 4. Установлення вимог до внутрішнього контролю в кредитній організації й протидія легалізації злочинних доходів
Глава IV. Кошту грошово-кредитного регулювання, що забезпечують стабільність ринку банківських послуг
§ 1. Система коштів грошово-кредитного регулювання, що забезпечують стабільність ринку банківських послуг
Процентні ставки по операціях Банку Росії (процентна політика)
Операції на відкритому ринку
§ 2. Рефінансування кредитних організацій як інструмент забезпечення стабільності ринку банківських послуг
§ 3. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання
Висновок
Бібліографія Джерела російською мовою
Нормативні правові акти