На головну сторінку   Всі книги

Балтин В. Є.. Ринок цінних паперів: практикум / В. Є. Балтин.- Оренбург: ГОУ ОГУ,2008.- 56 с.. 2008

Практикум складається з 8 тем. Для кожної теми розроблені завдання й вправи, тести, теми рефератів. Практикум призначений для використання на практичних заняттях і в процесі самостійній роботі студентів по дисципліні «Ринок цінних паперів» студентами спеціальності 080105 «Фінанси й кредит» усіх специализаций. Утримування
1 Введення у фондовий ринок
Питання для контролю знань студентів
Завдання й вправи
Тести
2 Акції: інвестиційна характеристика
3 Облігації: інвестиційна характеристика
4 Вексель
5 Сертифікат
6 Інші неемісійні цінні папери
7 Ринок боргових цінних паперів
8 Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Список використаних джерел