На головну сторінку   Всі книги

Е. В. Поносова й ін.. Збірник статей щорічною Всеросійської з міжнародною участю науково- практичної конференції студентів «Людей. Суспільство. Економіка: проблеми й перспективи взаємодії»: матеріали науково-практичної конференції. 24 квітня 2014 р. / Під ред. Е. В. Поносовой.- Перм: Пермський інститут економіки й фінансів,2014.- 428 с.. 2014

У справжньому збірнику представлені науково-дослідні статті студентів Росії й країн близького зарубіжжя. У роботах досліджуються перспективи розвитку російської економіки, економіки регіонів, галузей, підприємств і установ; актуальні в- проси юриспруденції; розглядаються нові напрямки в області інформаційних технологій, реклами й PR, а також питання, пов'язані з місцем людини в сучасному мінливому світі. Найважливішими завданнями конференції є обмін актуальною інформацією, активізація дослідницької роботи студентів, наукова інтеграція сту- денческого співтовариства. ВСТУПНЕ СЛОВО
СЕКЦІЯ I
СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ, ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ І УСТАНОВ
Особливості оподатковування банківської діяльності
Раціональний напрямок діяльності фермерських господарств залежно від різних факторів впливу
Формування й використання прибутку підприємства
Проблеми й методи керування коштами на підприємствах
Частка^-частку-державно-частка партнерство як ефективний інструмент розвитку Республіки Білорусь
Регулювання спортивної сфери в Республіці Білорусь
Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства в сучасних умовах
Роль золота в сучасній економіці
Валютні війни: учасники, причини й наслідку
Актуальні проблеми керування фінансовими результатами підприємств у сучасних умовах
Перспективи розвитку продукції тваринництва в особистому підсобному господарстві
Особливості антикризового регулювання на мікрорівні економіки
чи Замінять електронні гроші паперові?
Шляхи поліпшення використання обігових коштів
Аналіз ризиків дохідних вступів м. Кременчука
Лізинг як метод фінансування капітальних вкладень
Моделювання оптимального тарифу суспільного пасажирського транспорту у великих містах
Аналіз дебіторської заборгованості
Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного проведення: закордонний досвід і вітчизняні реалії
Венчурне фінансування в Росії: проблеми й перспективи
Особливості забезпечення прибутковості підприємства
Актуальні проблеми ефективного використання фінансових ресурсів підприємств
Підвищення ефективності діяльності It-Компанії
СЕКЦІЯ II
РОЛЬ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Концепція збалансованого розвитку й формування ключових показників поточної діяльності банку
Кредит по карті
Дистанційне банківське обслуговування
Де краще й дешевше переказувати гроші по Росії й за рубіж?
Банк як фінансовий партнер малого бізнесу
Прострочена заборгованість у комерційному банку: причини й наслідку
Комерційне кредитування в економічній системі Російської Федерації
Впровадження 3D Secure-Технології
Професійний банківський гід - корпоративний журнал - Пермьбанк.ru
Аналіз основних питань, що надходять у контактні центри банків
Порівняльний аналіз кредитної карти й споживчого кредиту на прикладі ВАТ «Ощадбанк Росії»
Банкоматние шахрайства із пластиковими картами
Особливості зовнішнього боргу Російської Федерації
Автокредитование в Росії: підсумки 2013 р.
Аналіз ринку недержавного пенсійного забезпечення Росії
Про причини банкрутства банків Росії
Механізм здійснення розрахунково-касових операцій у банківській установі
Проблеми відмивання коштів у банках
Базель III: питання впровадження в Росії
Електронний гаманець - простіше нікуди
Малий бізнес і стимулювання його розвитку в Республіці Білорусь
Динаміка видатків на рекламу комерційних банків
Впровадження Crm-Системи в комерційних банках
Корупція в системі державних закупівель і шляхи боротьби з нею
Гроші повинні працювати
Фальшивомонетничество й боротьба з ним
Особливості фінансової поведінки населення
Безпроцентний кредит: міф або реальність?
Системи грошових переказів усередині Росії й за рубіж
Оцінка рівня капіталізації українських банків
На шляху захисту карткових платежів
Сучасні платіжні електронні системи
Етапи керування активами корпоративних недержавних пенсійних фондів - стратегічна модель
Унікальна валюта-Bitcoin
Динаміка й причини зміни курсу рубля
Сучасна система споживчого кредитування в РФ
Наскільки зараз зручний лізинг
Іпотека або оренда в Пермському краї
Швидкі гроші
СЕКЦІЯ III
МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Визначення рейтингу постачальника
Особливості формування персоналу на прикладі ресторанного бізнесу
Вплив «зеленого» інтелектуального капіталу на конкурентні переваги фірми
Особливості розвитку ринку інтелектуального ресурсу Республіки Білорусь
Нові погляди на політику менеджменту персоналу: досвід Німеччини
Партизанський маркетинг: науковий і практичний аспект
Керування конфліктами в інноваційних організаціях
Гуманізація праці в условияхинновационного розвитку організації
Аналіз фінансового контролю на підприємстві
Характеристика світового ринку калійних добрив
Керування запасами на підприємстві як фактор економічної еффективностиработи підприємства
СЕКЦІЯ IV
ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Інституціональні умови формування капіталу здоров'я в Росії
Конкурентоспроможність російських підприємств чорної металургії на світовому ринку
Особливості й проблеми розвитку малого підприємництва в Пермському краї ( на прикладі підприємства «М'ясний изиск»)
Оцінка рівня розвитку креативної економіки США й Росії
Оптимальна валютна зона в РФ: міф або реальність?
Аналіз фінансової поведінки працюючого населення
Перспективи розвитку платного вищої освіти в Росії
Соціально орієнтовані некомерційні організації в Пермському краї: проблеми й шляхи розвитку
Тенденції в області проведення й споживання біопалива в сучасних умовах
Ситуація в сфері охорони здоров'я в Пермському краї
Секція V
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й СИСТЕМИ ОПОДАТКОВУВАННЯ
Шляхи вдосконалювання організації обліку модернізації й реконструкції основних коштів
Особливості відбиття гудвіла в обліку
Особливості обліку модернізації основних коштів в Україні в порівнянні з Росією
Проблеми й перспективи застосування стратегічного обліку
Особливості проведення камеральної перевірки
Аналіз обліку заробітної плати в Росії й за рубежем
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність по МСФО
Проблеми й шляху зрівноважування заборгованостей бюджетних установ в Україні й Російської Федерації
Реформа спрощеної системи оподатковування для суб'єктів малого підприємництва в Білорусі
Соціальна відповідальність як елемент нефінансової звітності компаній
СЕКЦІЯ VI
ЛЮДЕЙ У СУЧАСНОМУ МІНЛИВОМУ СВІТІ
Філософське осмислення поняття «щастя»
Національна специфіка стереотипів сучасних студентів
Історія міста Краснокамск як відбиття історії країни
Установки студентів на вторинну зайнятість
Психографология (практичний аспект)
Суспільство споживання
Семантичні перетворення абревіатур як відбиття змін у суспільстві
Екологічна проблематика в пермській друкованій пресі. Жанрово-тематичний аналіз
Прецедентні тексти і їх асоціативний потенціал
Народи Пермського краю: історія й сучасність
Прецедентні тексти сучасних студентів
Сурогатне материнство в Росії
СЕКЦІЯ VII
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Цивільно-правовий аналіз договору комерційного наймання житлового приміщення
Цивільно-правова характеристика договору підряду
Правове регулювання договору поставки в сучасних ринкових умовах
Вплив правової культури на економічне життя суспільства й держави
Актуальність договору возмездного надання медичних послуг у сучасних умовах
Розвиток аутосорсинга в органах державної влади
Проблеми реалізації цивільно-правової відповідальності федеральних казенних установ і шляхи їх розв'язку
Підряд на виконання проектних і дослідницьких робіт
Генезис проблеми правового регулювання селянського (фермерського) господарства
Пенсії по вислузі років співробітникам ФСИН
Проблема самофінансування пенітенціарних закладів в умовах ринкової економіки
Сучасні тенденції розвитку договору возмездного надання послуг
Принцип сумлінності в цивільному праві РФ
Фінансовий агент і клієнт, як сторони договору фінансування під поступку грошової вимоги (факторингу), їх права й обов'язки
Конституційно-правова характеристика визначення виконавчої влади РФ
Про відшкодування збитків (цивільно-правовий аспект)
Правові наслідки невиконання або неналежного виконання вимоги, що є предметом поступки
Сучасна система транспортних договорів
Парадипломатия регіонів: правові аспекти регулювання
До питання відповідальності перевізника за неподання транспортних засобів (цивільно-правовий аспект)
Права людини в умовах військового конфлікту: міжнародно-правове регулювання
Сучасні тенденції розвитку договору перевезення пасажирів і багажу
Види майнової відповідальності за порушення патентних прав
Взаємодія органів виконавчої влади й суспільних об'єднань на прикладі Пермського краю
Правові аспекти, що стосуються стягнення на майно юридичних осіб по цивільних справах
Право людини на достовірну інформацію про навколишнє середовище в Російській Федерації
Проблеми реалізації конституційних прав
Цивільно-правове законодавство регулююче договір позики
Еволюція партійної системи Великобританії: закон Дюверже
Особистість економічного злочинця
Наука й влада в сучасному суспільстві
Вплив інтелектуальної власності на економіку держави
Підходи до співвідношення понять нерухома річ, нерухоме майно й нерухомість
СЕКЦІЯ VIII
РЕКЛАМА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Удосконалювання роботи із клієнтами в рекламному агентстві
Інтернет-Маркетинг і його місце на сучасному етапі розвитку суспільства
Схована реклама і її роль у сучасному суспільстві
Проблеми й перспективи розвитку брендинга території Республіки Білорусь
SMM - просування державних органів і організацій у соціальних мережах
Pr-Технології в політичній сфері
Про деяких методах позиціонування товару
Роль зв'язків із громадськістю в комерційній сфері
Роль і вплив реклами на сучасне суспільство
Реклама в сучасному суспільстві
Соціальне партнерство як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців
Особливості організації креативної діяльності рекламного агентства
СЕКЦІЯ IX
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
Використання технологій Microsoft Visio для розв'язку завдань моделювання на підприємстві
Інформаційні технології в діяльності муніципальних органах влади
Перспективи здійснення безготівкових платежів за допомогою сучасних технологій
Застосування інформаційних технологій у керуванні підприємством
Інформаційні технології в сфері роздрібної торгівлі
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку міжнародних економічних зв'язків
Обчислення фінальних імовірностей станів системи з марковским випадковим процесом коштами MS Excel
Імітаційне моделювання результатів інвестиційного проекту за допомогою Project Expert
Розвиток інформаційних технологій у сфері сучасного бізнесу
Імітаційне моделювання результатів діяльності підприємства за допомогою Microsoft Excel
Краудсорсинг у державному керуванні
Обчислення граничних імовірностей процесу розмноження й загибелі
УТРИМУВАННЯ