На головну сторінку   Всі книги

Ю. Е. Власьевич. Збірник завдань по економіці: Навчальний посібник / Отв. ред. Ю. Е. Власьевич ;. М.: Видавництво БЕК,1996.- 273 с.. 1996

Збірник містить тести, вправи, завдання по розділах «Загальні проблеми економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», розрахований на студентів, що вивчають економічну теорію. Дозволяє закріпити знання, отримані в навчальному процесі. Може бути використаний для самостійної роботи, оскільки до питань і завданням даються комментированние відповіді й розв'язку. Для студентів і викладачів економічних вузів і факультетів. Передмова
Утримування
Розділ I. Загальні проблеми економічної теорії
Тема 1. Основи економічної теорії
Тести
Відповіді до теми 1
Тема 2. Історія економічної думки
Тести
Відповіді до теми 2
Тема 3. Економічні системи і їх сутність
Тести
Відповіді до теми 3
Тема 4. Основи теорії ринку
Тести
Відповіді до теми 4
Розділ II. Мікроекономіка
Тема 1. Основні принципи й поняття мікроекономіки
Вправи [1]
Тести
Вірно/Невірно
Контрольні роботи
Відповіді до теми 1
Тема 2. Основи аналізу попиту та пропозиції
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Письмові завдання
Контрольні роботи [2]
Відповіді до теми 2 Вправи
Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Письмове завдання
Відповіді до теми 3
Тест
Тема 4. Теорія споживчої поведінки
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Контрольні роботи
Вправи
Тема 5. Витрати проведення й прибуток
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Письмові завдання
Відповіді до теми 5
Тема 6. Чиста (зроблена) конкуренція
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Контрольні роботи
Відповіді до теми 6
Тема 7. Монополія
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Відповіді до теми 7
Тести
Вірно/Невірно
Тема 9. Ринок факторів проведення: земля й капітал
Вправи
Тести
Вірно/Невірно
Письмові завдання
Вправи
Розділ III. Макроекономіка
Тема I. Система національних рахунків (СНС)
Тема 2. Економічні ресурси. Фактори економічного розвитку
Тема 3. Доходи й політика доходів Тести
Тема 6. Ринок робочої чинності Тести
Тема 7. Ефективність капітальних вкладень і нової техніки
Тема 8. Рахунок грошей у часі
Тема 9. Державне регулювання економіки
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести
Бібліографічний список