На головну сторінку   Всі книги

Єфремова Ганна Олексіївна. Собівартість: від управлінського обліку витрат до бухгалтерського обліку видатків Єфремова Ганна Олексіївна .- М.: Вершина,2006.- 208 с.. 2006

У книзі розглянуті питання обліку витрат і видатків, необхідних для управлінського обліку й аналізу в бюджетній системі « план-факт». На високому професійному рівні автором описані процеси збору в бухгалтерському обліку «факту» для системи бюджетування собівартості. Так бухучет собівартості включається в модель бюджетування видатків підприємства як один з її основних елементів. Мова йде про аналітика, необхідну для калькулювання по продуктах, місцях виникнення витрат і т.п. Розглянуті питання вибору об'єктів і способів калькулювання. На умовних числових прикладах описані способи організації, а також переваги обліку з використанням різних способів: по нормативній собівартості, директ-костинга й ін.
Книга унікальна тим, що поєднує фінансовий менеджмент і його базу: основне джерело інформації - бухгалтерський облік.
Видання призначене для бухгалтерів, фахівців відділів методології й внутрішнього аудита, аудиторів, фахівців в області автоматизації облікових процесів, фінансових аналітиків, фахівців планово-фінансових служб. Книга з успіхом може бути використана як підручник для тих, хто вперше звернувся до теми планування й обліку витрат - майбутніх фінансових директорів і начальників планово-економічних відділів.

Від автора
Введення
I. Витрати, доходи й видатки в бухгалтерському обліку
1. Поняття видатків і витрат. Їхня відмінність
1.1. Необхідність обчислення видатків
1.2. Поняття видатків
1.3. Поняття витрат, відмінність витрат і видатків
Висновок
2. Класифікація витрат для цілей бухгалтерського обліку
Класифікація витрат для цілей бухгалтерського обліку
2.1. Угруповання витрат по економічних ознаках
2.1.1. Розподіл витрат по способу включення в собівартість: прямі й непрямі
2.1.2. Розподіл по економічному складу - основні й накладні витрати
2.1.3. Розподіл стосовно обсягу виробництва - змінні, умовно змінні й умовно постійні витрати
2.1.4. Розподіл витрат по ефективності - продуктивні й непродуктивні
Розподіл по складу - одноелементні й багатоелементні (комплексні) витрати
Розподіл витрат стосовно періоду - видатки майбутніх періодів, що течуть витрати й зарезервовані витрати
2.2. Резерви майбутніх видатків 2.2.1. Поняття про резерви
2.2.2. Резервування як метод бухгалтерського обліку
2.2.3. Мети створення резервів
2.3. Витрати по їхнім місці у виробничому процесі
2.4. Угруповання витрат для цілей калькулювання собівартості
2.4.1. Угруповання витрат по елементах
2.4.2. Угруповання витрат по статтях
Висновок
3. Класифікація доходів і видатків для цілей фінансового обліку
Класифікація доходів і видатків для цілей фінансового обліку
3.1. Доходи й видатки по звичайних видах діяльності
3.1.1. Як розпізнати «звичайну» діяльність
3.1.2. Принцип відповідності доходів і видатків - двостороння дія
Висновок
3.2. Операційні доходи й видатки
Висновок
3.3. Позареалізаційні доходи й видатки
3.4. Розподіл доходів і видатків за принципом відповідності
Висновок
3.5. Визнання витрат видатками у зв'язку із класифікацією видатків
3.6. Надзвичайні доходи й видатки
4. Витрати й видатки: поточний період, минулі й майбутні періоди
Витрати й видатки: поточний період, минулі й майбутні періоди
5. Зв'язок економічних показників з даними бухгалтерського обліку
5.1. Економічні показники продукції і їх формування на рахунках бухгалтерського обліку
5.2. Фінансова структура підприємства
5.2.1. Види центрів фінансової відповідальності
5.2.2. Принципи відокремлення, закінчений і незакінчений баланс
5.2.3. Фінансова структура в бухгалтерських записах
II. Собівартість у бухгалтерському обліку
6. Поняття про калькулювання. Послідовність кроків по формуванню собівартості продукції
Калькулювання
7. Первинний облік витрат на проведення
Первинний облік витрат на проведення
8. Прив'язка прямих витрат до об'єктів калькулювання
Прив'язка прямих витрат до об'єктів калькулювання
8.1. Первинне угруповання інформації про витрати по економічних елементах
8.2. Первинне угруповання інформації про витрати по місцях їх виникнення
9. Способи калькулювання собівартості продукції
Способи калькулювання собівартості продукції
9.1. Котлової спосіб калькулювання собівартості продукції
9.2. Позаказний спосіб калькулювання собівартості продукції
9.3. Попередельний (попроцессний) спосіб калькулювання собівартості продукції
9.4. Інші методи формування собівартості продукції
9.4.1. Проблеми давальницької переробки на прикладі коеффициентного методу розрахунків собівартості
9.5. Формування собівартості продукції до закінчення календарного місяця (закриття періоду)
10 Розподіл по видах продукції витрат допоміжних проведень, загальновиробничих і загальногосподарських видатків
10.2. Облік способом директ-костинг. Вплив обраного способу на оцінку показників бухгалтерської звітності
11. Вплив способу формування собівартості продукції на фінансовий результат від її реалізації
Вплив способу формування собівартості продукції на фінансовий результат від її реалізації
Висновок
V. Нормативний метод обліку собівартості (стандарт-кост)
12. Основні особливості обліку по нормативній собівартості
Основні особливості обліку по нормативній собівартості
12.1. Як організувати облік нормативним методом
12.2. Які показники нормувати
12.3. Контроль над дотриманням норм і впровадження змін
12.4. Порядок розрахунків відхилень
12.5. Причини виникнення відхилень
Висновок
13. Нормативний метод в обліку собівартості проведення й готової продукції. Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)». Вплив обраного методу на оцінку показників бухгалтерської звітності
13.1. Схема бухгалтерських записів по рахункові 40
13.2. Вплив нормативного методу на показники бухгалтерської звітності
14. Вплив методу обліку випуску продукції на фінансовий результат від її реалізації
Вплив методу обліку випуску продукції на фінансовий результат від її реалізації
Висновок
15. Аналітичний облік по видах продукції
Аналітичний облік по видах продукції
16. Виготовлення матеріалів власними чинностями
Виготовлення матеріалів власними чинностями
17. Облік закупівель по нормативній собівартості
Облік закупівель по нормативній собівартості
17.1. Облік відхилень за матеріалами
18. Критерії вибору облікової політики по облікові матеріалів
Критерії вибору облікової політики по облікові матеріалів
VI. Оцінка незавершеного проведення
Оцінка незавершеного проведення
19. Способи оцінки незавершеного проведення
19.1. Оцінка незавершеного проведення передує оцінці вартості готової продукції
19.2. Оцінка незавершеного проведення здійснюється після оцінки готової продукції
20. Методи оцінки незавершеного проведення за вартістю матеріалів, по прямих матеріальних витратах, по повній виробничій собівартості
Методи оцінки незавершеного проведення за вартістю матеріалів, по прямих матеріальних витратах, по повній виробничій собівартості
21. Критерії вибору облікової політики. Порядок зміни облікової політики
Критерії вибору облікової політики. Порядок зміни облікової політики
VII. Особливості формування собівартості продукції підприємствами різних галузей
22. Загальний огляд
Нафтопереробна й нафтохімічна промисловість
Сільське господарство
Рослинництво
Швейне проведення
22.5. Науково-технічні підприємства
22.6. Видавничий бізнес
23. Приклад корпоративного Стандарту калькулювання собівартості на авіапідприємстві
Приклад корпоративного Стандарту калькулювання собівартості на авіапідприємстві
23.1. Схема перерозподілу витрат
23.2. Калькулювання фактичної собівартості пасажирських, вантажних і поштових регулярних перевезень по типах ВР. Розрахунки фактичної собівартості літної години по типах ВР
23.3. Закриття витратних рахунків основного проведення. Формування повної собівартості авіаперевезень
24. Собівартість на підприємствах нафтовидобутку
Собівартість на підприємствах нафтовидобутку
24.1. Загальні вимоги до застосування рахунків обліку витрат
24.2. Порядок закриття (перерозподілу) витрат структурних одиниць (ділянок, цехів) філії
24.2.1. Схема перерозподілу витрат
24.3. Порядок розподілу витрат після закриття витрат ділянок (цехів) філії
24.4. Склад і порядок обліку загальногосподарських видатків суспільства
24.5. Рахунку обліку готової продукції
24.6. Порядок калькулювання повної виробничої собівартості основної продукції
24.7. Формування собівартості валової й товарної продукції
Додатка
Додаток 1ПБУ18/02 як результат змішання понять «витрати» і «видатки»
Додаток 2Числовий приклад калькулювання собівартості в нафтовидобутку
Список використаних термінів і скорочень
Активи
Активи внеоборотние
Активи оборотні
Балансова вартість активів
Бесполуфабрикатний варіант формування собівартості
Позареалізаційні доходи
Позареалізаційні видатки (збитки)
Вторинний розподіл витрат
Угруповання витрат по статтях витрат
Угруповання витрат по елементах
Допущення безперервності діяльності
Дохід
Доходи майбутніх періодів
Доходи від звичайних видів діяльності
Одноразові витрати
Витрати
Витрати зарезервовані
Витрати прямі
Витрати непрямі
Калькулювання собівартості продукції
Калькуляційна одиниця
Капітал організації
Капіталізовані (капітальні) витрати
Комерційні витрати
Котлової спосіб калькулювання собівартості продукції
Межотчетний період
Метод резервування витрат
Багатоелементні (комплексні) витрати
Монопродуктовое проведення
Накладні витрати
Незавершене проведення (НЗП)
Некапнтализированние (некапітальні) витрати
Непродуктивні витрати
Нормативний метод обліку випуску продукції ( по нормативній або плановій собівартості)
Об'єкт калькулювання
Одноелементні витрати
Операційні доходи
Операційні видатки
Основні витрати
Первинний розподіл витрат
Первісна вартість активів (основних коштів, сировини, матеріалів і т.п.)
Переділ (процес)
Змінні витрати
Періодичні витрати
Позаказний спосіб калькулювання собівартості продукції
Полуфабрикатний варіант формування собівартості
Попередельний спосіб калькулювання собівартості продукції
Поріг істотності
Предпроизводственние витрати (витрати на запуск партії товару)
Принцип відповідності доходів і видатків
Продуктивні витрати
Виробничі витрати
Видатки
Видатки майбутніх періодів
Видатки по звичайних видах діяльності
Резерви майбутніх видатків
Оцінні резерви (виправлення)
Стандарт-кост
Поточні витрати
Традиційний метод обліку випуску продукції ( по фактичній собівартості)
Транспортно-заготівельні видатки
Умовно-змінні витрати
Умовно-постійні витрати
Облікова вартість активів (основних коштів, сировини, матеріалів і т.п.)
Облікова ціна сировини й матеріалів
Надзвичайні доходи
Надзвичайні видатки
Перелік нормативних документів по темі
Список літератури