На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка до держіспиту: Гражданско - процесуальне право. 2017

Предмет і метод цивільного процесуального права
Джерела цивільного процесуального права
Принципи цивільного процесуального права
Цивільні процесуальні правовідносини і їх суб'єкти
Цивільна процесуальна правосуб'єктність
Підвідомчість цивільних справ
Підсудність цивільних справ
Сторони в цивільному процесі
Треті особи в цивільному процесі
Участь прокурора в цивільному процесі
Участь у цивільному судочинстві державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій і громадян, що захищають права, волі й законні інтереси інших осіб
Представництво в суді
Правила судового доведення
Поняття й види доказів
Судові видатки
Процесуальні строки
Судові повідомлення й виклики
Позов: поняття, елементи й види
Передумови й умови пред'явлення позову
Захист прав відповідача проти позову
Підготовка справи до судового розгляду
Судовий розгляд цивільних справ
Тимчасова зупинка судового розгляду
Рішення суду першої інстанції
Закінчення судового розгляду без винесення розв'язку
Протокол судового засідання
Приказне проведення
Заочне проведення
Загальні правила проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин
Поняття й сутність особливого проведення
Апеляційне проведення
Проведення в суді касаційної інстанції
Проведення в суді наглядової інстанції
Перевірка Рза обставинами, що знову відкрилися, судових постанов, що вступили в законну чинність
Співучасть і правонаступництво в цивільному процесі
Суд як учасник виконавчого провадження
Порушення виконавчого провадження
Призупинення виконавчого провадження
Виконавчі дії. Заходу примусового виконання
Постанови судового пристава-виконавця .
Акти судового пристава-виконавця .
Заяви судового пристава-виконавця .
Повідомлення судового пристава-виконавця .
Загальні правила фіксації юридичних фактів у виконавчому провадженні
Захист прав взискателя, боржника й інших осіб при здійсненні виконавчих дій