На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка - Цивільний процес. 2017

1. Поняття цивільного процесуального права як галузі права. Предмет, система й джерела цивільного процесуального права.
2. Підсудність і підвідомчість цивільних справ у судах загальної юрисдикції.
30. Виконання судових постанов.
3. Особи, що брати участь у справі (поняття, ознаки, склад і процесуальні права й обов'язки).
4. Захист інтересів відповідача ( зустрічний позов, заперечення проти позову і їх види).
5. Поняття судових доказів. Доказательственние факти.
6. Поняття й ціль доведення. Предмет доведення й факти, не підмети доведенню.
7. Розподіл обов'язку доведення між сторонами й доказательственная презумпція (поняття й значення).
8. Позов: поняття, елементи. Види позовів.
9. Строки в цивільному процесі: поняття, види строків. Відновлення й продовження пропущених строків.
10. Судові видатки: поняття, види, порядок розподілу.
11. Відмова в прийнятті позовної заяви, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви й правові наслідки.
13. Підготовка справи до судового розгляду.
12. Забезпечення позову (підстава, порядок і скасування).
15. Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.
18. Судові акти суду першої інстанції (поняття, їх відмінності).
14. Попереднє судове засідання, призначення справи до судового розгляду й порядок повідомлення учасників процесу.
16. Зміна позову, відмова від позову, визнання позову, світова угода.
17. Тимчасова зупинка судового розгляду.
Вимоги, яким повинне відповідати судовий розв'язок. Усунення недоліків судового розв'язку.
26. Підстави до скасування й зміні судових розв'язків.
Заочний розв'язок.
Проведення по справах, що виникають із публічних правовідносин (загальна характеристика).
Визначення суду: поняття, види, порядок оскарження.
22. Закінчення проведення в справі без винесення розв'язку.
25. Повноваження суду апеляційної й касаційної інстанцій.
24. Апеляційне й касаційне проведення по оскарженню рішень суду першої інстанції.
27. Перегляд судових постанов, що вступили в законну чинність, у порядку нагляду.
28. Повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду.
29. Перегляд по обставинах, що знову відкрилися.
Питання