На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка по предмету Адміністративне право РФ. 2017

1. Адміністративна відповідальність військовослужбовців
2. Адміністративна відповідальність посадових осіб
3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
4. Адміністративна правосуб'єктність
5. Адміністративна юрисдикція
6. Адміністративна затримка
7. Адміністративне правопорушення: поняття й ознаки.
8. Адміністративне правопорушення: юридичний склад
9. Адміністративне розслідування
10. Державні й недержавні підприємства й установи
11. Адміністративно-правовий статус громадянина
12. Суспільні об'єднання
13. Адміністративно-правові гарантії прав і воль громадян
14. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
15. Адміністративно-попереджувальні заходи.
16. Адміністративні покарання
Види адміністративних покарань
17. Адміністративний процес і його види
18. Адміністративний штраф
19. Види адміністративно-правових відносин
20. Види правових актів керування
21. Порушення справ про адміністративне правопорушення, адміністративне розслідування
23. Давнина залучення до адміністративної відповідальності
24. Дискваліфікація
25. Виконавча влада: поняття, співвідношення з державним керуванням.
26. Джерела адміністративного права: поняття, система
27. Класифікація органів виконавчої влади
29. Запобіжний заходу
31. Метод адміністративного права: поняття, особливості
32. Призначення адміністративного покарання
33. Загальне поняття керування і його види
35. Органі виконавчої влади суб'єктів РФ
36. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян і осіб без громадянства
37. Скасування й призупинення дії правових актів керування
38. Повноваження Президента РФ у сфері виконавчої влади
39. Поняття адміністративного примусу
40. Поняття й ознаки адміністративної відповідальності
41. Поняття й види адміністративно-правових методів
Види адміністративно-правових методів
43. Державні посади й посади державної служби: особливості, види, співвідношення
46. Державна служба. Поняття, система й види. Принципи побудови державної служби
47. Правові акти керування: поняття, юридичне значення
48. Заохочення, нагородження й відповідальність державних службовців
49. Права й обов'язки державних цивільних службовців. Обмеження й заборони для заміщення посад державної цивільної служби.
50. Уряд РФ: склад, компетенція, взаємини з іншими органами влади
51. Право скарги
52. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
53. Проходження державної цивільної служби: вступ на службу, атестація, припинення служби
54. Система й структура Федеральних органів виконавчої влади
55. Сутність державного регулювання. Співвідношення державного регулювання з державним керуванням
56. Вимоги, пропоновані до правових актів керування
57. Федеральні міністерства
58. Федеральні служби й надзори
60. Функції адміністративного права