На головну сторінку   Всі книги

Шпаргалка по кримінальному праві Росії. 2016

1. Поняття, завдання, принципи й значення карного закону
2 . Структура й утримування карного закону. Карний закон і кримінально-правова норма.
3. Чинність карного закону в часі. Зворотна чинність карного закону.
10. Класифікація злочинів: поняття, види, значення. Категорії злочинів.
6. Тлумачення карного закону. Види тлумачення.
9. Отграничение злочинів від інших правопорушень.
11. Поняття й підстава кримінальної відповідальності Реалізація кримінальної відповідальності.
12. Поняття й значення складу злочину.
15. Склад злочину й кваліфікація злочину.
16. Види об'єктів злочинів.
17. Поняття предмета злочину. Співвідношення об'єкта й предмета злочину.
18. Поняття й ознаки суб'єкта по кримінальному праві.
19. Вікові ознаки суб'єкта злочину.
21. Осудність. Поняття неосудності, її критерії й види. Обмежена осудність.
22. Спеціальний суб'єкт злочину.
23. Кримінальна відповідальність осіб, що зробили злочину в стані сп'яніння.
24. Поняття, ознаки й значення об'єктивної сторони злочину.
25. Суспільно-небезпечне діяння. Поняття й форми.
26. Причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням наслідками, що й настали, її ознаки й значення.
27. Поняття, види й значення суспільно-небезпечних наслідків злочину
28. Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину і їх кримінально-правове значення.
29. Поняття, ознаки й значення суб'єктивної сторони злочину.
30. Поняття, утримування й форми провини. Суб'єктивне й об'єктивне зобов'язання.
31. Намір і його види. Інтелектуальний і вольовий моменти наміру.
32. Необережність і її види. Відмінність необережності від казусу (випадку).
37. Кінчений злочин.
33. Подвійна форма провини. Проблема змішаної форми провини.
34. Мети й мотиви: поняття, види й значення.
35. Емоційний стан особи, що зробив злочин і його кримінально-правове значення.
36. Юридичні й фактичні помилки, їх значення.
38. Поняття, види й значення стадій здійснення навмисного злочину.
39. Поняття й ознаки готування до злочину.
40. Поняття, ознаки й види замаху на злочини.
41. Добровільна відмова від злочину, його ознаки й значення.
42 . Поняття й ознаки співучасті в злочині.
43. Форми й види співучасті, їх юридична характеристика й кримінально-правове значення.
44. Види співучасників злочину.
45. Підстави й межі відповідальності співучасників. Кваліфікація дій співучасників.
47. Причетність до злочину: поняття, форми й відмінність від співучасті.
48. Поняття й види складного одиничного злочину.
49. Поняття й форми множинності злочинів, її кримінально-правове значення. Відмінність множинності злочинів від одиничних злочинів.
53. Поняття й види обставин, що виключають злочинність діяння.
51. Рецидив злочинів.
50. Сукупність злочинів.
52. Конкуренція норм.
54. Необхідна оборона, умови її правомірності. Уявна оборона. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності.
55. Гостра потреба й обґрунтований ризик: сутність, подібності й відмінності.
56. Умови правомірності при затримці особи, що зробив злочин. Підстава застосування зброї.
57. Фізичне або психічний примус.
58. Виконання наказу або розпорядження.
59. Поняття й ознаки кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінально-правові відносини. Відмінність карної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
60. Поняття покарання, його ознаки, відмінність те інших примусовий заходів.
61. Мети покарання.
62. Система й класифікація покарань. Основні й додаткові покарання.
63. Коротка характеристика всіх видів покарань.
64. Позбавлення волі. Види цього покарання.
65. Загальні початки призначення покарання.
66. Обстоят-Ва зм'якшуючі й обтяжуючі покарання.
67. Обов'язкове зм'якшення й посилення призначуваного покарання.
71. Звільнення те карної відповідальності у зв'язку з діяльним каяттям і у зв'язку із примиренням з потерпілим.
68. Призначення покарання по сукупності злочинів і сукупності вироків.
69. Правила исчисл-я строків покарання заліку покарання.
70. Поняття й види звільнення від карної відповідальності.
72. Звільнення від карної відповідальності із закінченням строків давнини.
73. Поняття, підстави й види освобож-я від покарання.
74. Умовний осуд. Умовно-дострокове звільнення від покарання. Заміна неотбитой частини покарання більш м'яким видом покарання.
75. Звільнення від покарання у зв'язку із хворобою й у зв'язку зі зміною обстановки.
76. Відстрочка відбування покарання. Відстрочка відбування покарання хворим наркоманією.
77. Амністія й помилування: подібності й відмінності, кримінально-правове значення.
78. Погашення й зняття судимості: поняття й значення даного інституту.
79. Особливості карної відповідальності неповнолітніх.
80. Види покарань, призначуваних неповнолітнім.
81. Особливості звільнення неповнолітніх від карної відповідальності й від покарання.
82. Застосування примусових заходів виховного впливу.
83. Примусові заходи медичного характеру: поняття, цілі, підстави їх застосування.
84. Види примусових заходів медичного характеру.
85. Продовження, зміна й припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
86. Конфіскація майна: поняття, ознаки, види.
87. Системи кримінального права в сучасному світі.