На головну сторінку   Всі книги

Щетинін А. А.. Смертна кара в російській державно-правовій системі: інституціональний аспект. Монографія. Електронне наукове видання / А. А. Щетинін.- Ростову-на^-Дону: РЮИ РПА Мінюсту Росії,2015.. 2015

У монографії представлені результати дослідження генезису інституту смертної кари в російській державно-правовій системі, її еволюції й становлення в соціокультурному вимірі Росії. У монографії зроблена спроба дослідження феномена смертної кари як державно-правового, соціального, політичного, морального інституту, не глибшаючись у спірні оцінні судження про нього. Інститут смертної страти багато століть займав відповідне місце в російській правовій системі, його існування вплинуло на менталітет і національна правосвідомість російських підданих і громадян. Автором зроблена спроба розглянути глибинні інституціональні аспекти даного феномена в російській державності й визначити можливі перспективи й вектори його розвитку в сучасній Росії. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для всіх, що цікавляться політологічної, історичної й правовий тематикою. ЗМІСТ
ВВЕДЕННЯ
Розділ 1. СМЕРТНА КАРА ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ (теоретико-методологічний аналіз)
§ 1. Генезис інституту смертної кари, основні етапи його становлення в російській правовій традиції
§ 2. Соціокультурний вимір смертної страти як правового інституту
§ 3. Смертна кара як институционально-правове обмеження й винятковий захід покарання: проблеми визначення
Розділ 2. ПРАВОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ
§ 1. Еволюція російського законодавства про смертну кару як вищій інституціональній формі державного насильства й примусу
§ 2. Інститут смертної страти в контексті правової державності й державного патерналізму: подібність і відмінність
§ 3. Смертна кара в системі заходів державно-правової протидії терористичним угрозамнациональной безпеки Росії
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА.
ДОДАТОК