На головну сторінку   Всі книги

В. А. Автономов. Соціальне ринкове господарство Теорія й етика економічного порядку в Росії й Німеччини. САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ Й ФІНАНСІВ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ Санкт-Петербург, 1999. 1999

Ця книга містить матеріали Російсько-Німецької конференції, що відбувся три роки тому. Видалося б, підняті в ній проблеми - вибір моделі ринкової економіки, створення її інституціональної й правової інфраструктури - повинні були згодом відійти на другий план. Однак після фінансового краху серпня 1998 року, що вважалися вирішеними питання знову встали на весь зріст. Передмова
Соціальне ринкове господарство й різновиду капіталізму (Вступна стаття)
Ринок і його структура
Який капіталізм? Яке ринкове господарство?
Англосаксонський і рейнський капіталізм
Християнський і конфуцианский капіталізм
Види капіталізму - види лібералізму
Сучасний аналіз і теори
Розділ 1 Теорія економічного порядку
Соціальна ринкова економіка - основні ідеї і їх вплив на економічну політику Німеччини
Основні ідеї
Конкуренція й індивідуальна воля - економічний порядок вільного суспільства
Грошова система
Соціальна політика й ринковий порядок
Вплив програми соціальної ринкової економіки на економічну політику Німеччини
Дискусія по доповіді X. Ватрина «Соціальна ринкова економіка - основні ідеї і їх вплив на економічну політику»
Ідея економічного порядку в сучасній Росії
Поняття соціального порядку
Поняття економічного порядку
Битийствование економічного порядку і його ідея
Подвійність ідеї економічного порядку
Модифікація ідеалістичного моменту в економічному порядку
Епілог. Економічний порядок як екологічний порядок
чи Є ще шанс у ринкової економіки? Втрата дисциплінуючого виклику
Деградація стилю економічної політики
Причини деградації стилю
Економічна проблематика принципу соціальної держави
Негативні впливи на економічну систему
Шанси для реформ
Можливість економічного порядку в господарстві пострадянської Росії
Соціальне ринкове господарство: соціальне зрівноважування капіталізму й загальність економічного порядку ( про концепцію Альфреда Мюллера-Армака)
I* Соціальне ринкове господарство й постмарксистская теорія капіталізму
Соціальне зрівноважування, загальність умов економічного порящка, критика доктринерського лібералізму
Соціальне ринкове господарство й неолібералізм
Синтез соціального зрівноважування (Ausgleich) і гарантії вільної дії ринкових чинностей
Соціальні цілі й завдання соціальної політики
VI Соціальне ринкове господарство як кошт соціального умиротворення
Соціальне ринкове господарство й реконструкція економіки
Висновок
Дискусія по доповіді П. Козловски «Соціальне ринкове господарство: соціальне зрівноважування капіталізму й загальність економічного порядку ( про концепцію Альфреда Мюллера-Армака)»
розділ 2 Етика економічного порядку
Етика предпринщ*аі«
Введення
До аксіології російської культури: загальні положення
Особливості вітчизняної культури й етика капіталізму
Общинне господарство на службі капіталістичних відносин
Висновок
Ситуація
Захоплення миру
IV. Воля власності
Розділ З Повернення социализированной власності в приватну власність
Приватизація в Східній Німеччині
Відомство по опіці (Trenhandanstalt)
Результати приватизації
Процедура приватизації
Досвід приватизації
Дискусія по доповіді В.-Д. Плессинга Приватизація в Східній Німеччині»
Приватизація й можливість деприватизації в Росії
Формування концепції приватизації в Росії
Форми проведення й результати малої приватизації
Більша чекова приватизація г н розподіл власності
Можливості деприватизації в Росії
Розділ 4 Приватизація в сільськогосподарському секторі
Самостійні сімейні підприємства проти ієрархічних форм організації - стихійне становлення сільськогосподарських порядків власності в Росії
Введення
Права власності, організаційні форми й проблеми розміру підприємства
Проблема розміру підприємства як проблема теорії організації
До питання про стабільність форм організації в сільському господарстві
5, Оцінка моделі
Оцінка у світлі критики колишніх підходів
Ефективність моделі при поясненні проблем власності в Росії
6. Перспективи й можливості подальшого розвитку
Російське законодавство й приватизація землі
Приватизація землі як елемент становлення ринкових відносин у Росії
Правове регулювання приватизації землі в Росії
Локальне правове регулювання землекористування
4. Економічні аспекти приватизації землі в Санкт-Петербургові. Попередні висновки
Розділ 6 Економічний порядок у частці й суспільному праві
Економічний порядок і право в російській повсякденності
Повсякденність як мережа порядків (мораль, економіка, політика)
Економічні реформи й дисциплінарні простори російського суспільства
Право й влада в Росії
Соціальне ринкове господарство й правовий порядок Німеччини
До концепції господарського порядку
Мюллер-Армак і ідея історичності людину
Подвійний зміст концепції ринкового господарства
Чотири значення «соціального» у соціальному ринковому господарстві
Иррелевантность поняття соціального ринкового господарства для системи вдачі
Соціальне ринкове господарство й Федеральний Конституційний Суд: розв'язок про інвестиційну допомогу
«Економічна конституція» і Федеральний Конституційний Суд: розв'язок про участь робітників та службовців у керуванні
Соціальне ринкове господарство й конституція держави
Дискусія по доповіді К. В. Нерра «Соціальне ринкове господарство й правовий порядок у Німеччині»
Частина 2 !'В "В!!!'. Соціальне ринкове господарство
Основні праця
Розділ 1 Теорія економічного порядку
Принципи соціального ринкового господарства
Розділ 2 Етика економічного порядку
Етичне втримування соціального ринкового господарства
Економічний порядок для відповідальних громадян
Соціально-етичні огородження I: рамковий порядок, конкуренція досягнень, соціальне вирівнюю
Соціально-етичні огородження II: макроекономічна політика, державні вкладення в інфраструктуру, екологія
Соціальне ринкове господарство н демократія
Гуманний порядок економіки
Розділ Зі Спроба створення більш широкої бази для власності на засоби виробництва в соціальному ринковому господарстві
Формування власності в руках працівників
Розподіл власності й готовність стати власником
Власність на засоби виробництва
Завдання соціальної структурної політики
Формування суспільної хвиль
Компенсаційні обмеження споживання
Як уникнути видатків, викликаних відхиленням від податків
Небезпека обмежень проведення?
Підхід до подолання відносин найманої праці
Експерименти окремих підприємців
Народногосподарський погляд
Порядок величин
Позиція профспілок
Довгострокове співвідношення між нормою * нагромадження й нормою споживання
Власність і право участі в прийнятті розв'язків
Ризик збитку?
Вплив на ринок капіталу
Шанс і ризик
Цейтнот
Роль конкуренції в ліберальному співтоваристві
Анархія або деспотизм
Правила волі
Норми проти обмежень конкуренції
Конфлікти при проведенні політики конкуренції
Міжнародна конкурентоспроможність
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ СТАТЕЙ І УЧАСНИКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ
IV. Грошовий етап приватизації
4. Альтернативна модель