На головну сторінку   Всі книги

Турчак А. А.. Сучасні проблеми керування й реструктуризації великих господарських об'єднань: Учеб. допомога/ Спбгуап. Спб.,2002. 128 с.. 2002

Навчальний посібник знайомить із цілим рядом актуальних питань діяльності великих господарських об'єднань у вигляді акціонерних товариств на сучасному етапі розвитку економічної реформи, пов'язаному з удосконалюванням організаційно-економічного механізму їх керування й проведенням реструктуризації. Виклад матеріалу заснований на досвіді укрупнення й концентрації підприємств промисловості закордонних країн і Росії при створенні на їхній основі великих корпорацій, але, головним чином, на досвіді, придбаному холдинговою компанією «Ленінець» при формуванні й удосконалюванні механізму й коштів керування її діяльністю. Найбільша увага приділена питанням реструктуризації окремих галузей і особливо холдингової компанії «Ленінець».

ПЕРЕДМОВА
Введення
Принципи формування організаційно-економічного механізму керування великим господарським об'єднанням
§ 1. Організаційно-економічні структури й механізм керування великих господарських об'єднань
Виробничо-технічна база й тип організації проведення.
Вид спеціалізації проведення й ступінь його кооперування.
Складність і новизна продукції, що випускається, і рівень застосовуваної технології.
Просторове (територіальне) розміщення виробничих і невиробничих підрозділів і підприємств.
Стратегічна господарська одиниця
§ 2. Побудова організаційно-економічного механізму керування великого господарського об'єднання на прикладі холдингової компанії "Ленінець"
Нова організаційна структура й регламент керування компанією
Штабні служби
Центральні служби
Стратегічний і науково-технічний ради
Рада головних конструкторів
Стратегічні господарські центри
Функціональний зріз компанії
Способи й методи стратегічного планування й планування інноваційних проектів
Оперативне техніко-економічне й фінансове планування
Кадрова й соціальна політика
§ 3. Удосконалювання організаційно-економічного механізму керування холдинговою компанією "Ленінець"
Реорганізація й автоматизація систем керування великих господарських об'єднань
§ 1. Досвід створення автоматизованих систем централізованого керування
§ 2. Інформаційне забезпечення керування науково-виробничою діяльністю компанії
§ 3. Методологія автоматизованого розв'язку завдань стратегічного керування, планування й технічного розвитку підприємств
§ 4. Проектування інформаційно-керуючих систем при проведенні реструктуризації компанії
Корпоративна інформаційна мережа компанії
Реструктуризація великих промислових підприємств
§ 1. Реструктуризація як основа стабільної діяльності промислових підприємств
§ 2. Аналіз концепцій і програм реструктуризації оборонних галузей промисловості
Реструктуризація військово-промислового комплексу в промислово розвинених країнах
Проблеми реструктуризації оборонно-промислового комплексу в Росії
§ 3. Концепція й програма реструктуризації холдингової компанії "Ленінець"
Концепція реструктуризації приладобудування в інтересах різних видів Збройних Сил
Концепція формування інтегрованої компанії по приладобудуванню на базі холдингової компанії "Ленінець"
§ 4. Концептуальні розв'язки по керуванню великими промисловими підприємствами
Перспективи й шляху проведення реструктуризації холдингової компанії "Ленінець"
Висновок
Бібліографічний список