На головну сторінку   Всі книги

Автономов А. С., Вєдєнєєв Ю. А., Луговий В. В.. Порівняльне виборче право: Навчальний посібник.- М.,2003.- 208 с.. 2003

У першому в Росії навчальному посібнику по порівняльному виборчому праві наведені головні поняття виборчого права, показані основні напрямки розвитку сучасного виборчого права в усьому світі, в узагальненому виді представлений світовий досвід і деякі особливості технологій проведення виборів у різних регіонах і країнах. Читач має можливість зрівняти вітчизняний і іноземний досвід. Утримування
Введення
Розділ 1 ДЖЕРЕЛА ВИБОРЧОГО ПРАВА
Конституційне регулювання виборів.
Міжнародно-правове регулювання виборів.
Закони про вибори.
Інші акти.
Судові прецеденти.
Правові звичаї.
Інші джерела права.
Розділ 2 ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА
Поняття основних принципів виборчого права.
Загальність виборчого права.
Принцип рівного виборчого права.
Прямі або непрямі вибори.
Тайность голосування.
Періодичність проведення виборів.
Розділ 3 ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН
Визначення суб'єктивного й об'єктивного виборчого права.
Вимоги до виборців.
Обов'язки виборця.
Гарантії виборчих прав.
Відкликання виборної посадової особи й дострокове припинення повноважень виборного органа.
Розділ 4 ВИБОРЧІ ОРГАНІ
Визначення виборчих органів.
Організація виборчих органів.
Принципи діяльності.
Функції виборчих органів.
Розділ 5 ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ1
Законодавство про вибори й політичні партії.
Правові акти про депутатські фракції.
Різноманітність джерел права, що регулюють діяльність партій.
Політичні партії й державний апарат.
Законодавче закріплення участі партій у виборчому процесі.
Правова регламентація участі партій у формуванні уряду.
Права й обов'язки політичних партій.
Визначення партійної системи.
Види партійних систем.
Розділ 6 ВИСУВАННЯ Й РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ (СПИСКІВ КАНДИДАТІВ)
Висування кандидатів у виборчому процесі.
Самовисунення.
Висування групами виборців.
Висування політичними партіями або суспільними об'єднаннями.
Способи попереднього регулювання числа кандидатів на стадії їх реєстрації.
Виборча застава.
Інші вимоги до кандидатів.
Глава 7 ВИБОРЧА КАМПАНІЯ
Поняття виборчої кампанії.
Регулювання питань ведення політичної агітації на телебаченні й радіо з урахуванням особливостей роботи часток ЗМІ.
Державне регулювання діяльності ЗМІ.
Загальні норми й стандарти, що регулюють телевізійні й радіопрограми.
Заборона на платну політичну рекламу.
Вимога надання безкоштовного ефірного часу партіям і (або) кандидатам для політичної реклами.
Використання платної політичної реклами.
Політична агітація в електронних ЗМІ в переддень виборів і в період між виборами.
Право політичних партій на безкоштовний ефірний час у період між виборами.
Правила, що регулюють різні аспекти політичної реклами.
Правовий і неформальний контроль.
Інші аспекти регулювання використання безкоштовного ефірного часу політичними партіями.
Глава 8 ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ
Види державної фінансової підтримки політичних партій і кандидатів.
Кваліфікаційні бар'єри.
Формули для надання субсидій.
Використання системи довірених осіб при несанкціонованих видатках на виборчу кампанію.
Глава 9 ВИБОРЧІ СИСТЕМИ
Визначення виборчої системи.
Мажоритарна виборча система.
Пропорційна виборча система.
Глава 10 ДОЗВІЛ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
Виборчі спори і їх дозвіл.
Сторони у виборчих спорах.
Роль судів у дозволі виборчих спорів.
Спори про призначення виборів.
Спори про утвір виборчих округів.
Спори про складання списків виборців.
Спори про висування й реєстрації кандидатів.
Судові справи, пов'язані з передвиборною агітацією.
Спір про визнанн вибор, що
Спори про визнання виборів недійсними.
ДОДАТКА
Додаток 1
Програма навчального курсу «Порівняльне виборче право»
Список літератури