На головну сторінку   Всі книги

Асланов Мустафа Аждарогль. Стратегія маркетингового розвитку конкурентоспособногопроизводства підприємств машинобудування ( на прикладі підприємства геофізичного встаткування). 2005

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
05.02, 22 - Організація проведення промисловості (економічні науки)

ВВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА Й ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ.
1.1 Hаучно-Методичні основи розробки стратегічного планування розвитку підприємств машинобудування
1.1.2. Основні компоненти стратегії развитияпредприятий машинобудівного комплексав сучасних в умовах
1.1.3. Стратегія проведення
Планування проведення й контроль.
2. Підвищення продуктивності праці.
3. Людський фактор у проведенні.
1.1.4. Компоненти стратегії проведення машинобудівного підприємства
2. Виробничо-інженерна стратегія.
3. Стратегія розміщення проведення.
I. Компоненти соціальної стратегії.
2. Цільові програми.
3. Соціальна захищеність працівників підприємства.
1.2. Організації конкурентоспроможного проведення з використанням технологічних інновацій.
Потенціал конкурентоспроможності
Економічне тлумачення інноваційного проекту
Актуальність інноваційного проекту
Зросла роль науки в розв'язку найважливіших господарських завдань
. Стан інноваційної активності машинобудівного комплексу
1.3.1. Основні напрямки підтримки інноваційної діяльності в промисловості
Висновки по главі 1
РОЗДІЛ 2, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РАЗРАБОТКИСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНУВАННЯ РАЗВИТИЯМАШИНОСТРОИТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
2.1. Впровадження інноваційних технологій у потенціал машинобудівного підприємства.
2.2. Визначення підходів до оцінки конкурентоспроможності
2.2.1. Методика оцінки конкурентоспроможності продукції. підприємстві машинобудівної галузі
2.2.2. Алгоритм розрахунків інтегрального показники конкурентоспроможності неследуемого зразка продукції
2.3. Оцінка доцільності виготовлення конкурентоспроможної машинобудівної продукції
2.3 1. Розрахунки річного економічного ефекту
2.3.2. Оцінка доцільності реалізації проекту проведення конкурентоспроможних машинобудівних виробів
Моделювання стратегічного керування виробничою діяльністю підприємства
2.4.1. Модель економічної динаміки підприємства
Висновки по главі 2
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНИЗМИРЕАЛИЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РАЗВИТИЯМАШИНОСТРОИТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВІ.
3.1. Организацонно-Економічні механізми реалізації стратегічного планування розвитку конкурентоспроможних машинобудівних підприємств.
3.1.1. Розробка системи стратегічного планированияразвития з обліком капіталовкладенні в промишленниепредприятия.
3.1.2. Розробка рекомендацій з формування стратегії розвитку підприємств, що сприяє просуванню їх продукції на ринку
Стратегія впровадження нововведень
Стратегія негайного реагування па потреби ринку
3.1.3. Визначення основних напрямків формування стратегииуправленії матеріальними, сировинними й трудовими ресурсамимашиностроительного підприємства.
Викривальні особливості
3.2. Оптимізація елементів системи керування проведеннями машинобудівного профілю
Переваги дивизиональной структури
3.3. Реалізація підходів маркетингового развитияконкурентоспособного проведення (на примерепредприятий геофізичного встаткування)
Висновки по главі 3
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА