На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Структура капіталу й дивідендна політика 2001. 2001

Структура капіталу й дивідендна політика

Тема 5. Структура капіталу й дивідендна політика.
1. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства.
2. Принципи формування й оцінки вартості капіталу.
Вартість капіталу й принципи його оцінки
3. Фінансовий леверидж
4. Оптимізація структури капіталу.
5. Сутність дивідендної політики.
Питання для самоконтролю:
Тестові завдання: