На головну сторінку   Всі книги

Гук Павло Олександрович. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Саратов - 2002. 2002

Спеціальність 12.00.01. Теорія й історія права й держави; історія правових навчань ЗМІСТ
Введення
Розділ 1. Виникнення й розвиток прецедентного права
1. Судовий прецедент у країнах загального права
2. Судовий прецедент у романо-германській правовій родині
3. Судовий прецедент у російській правовій системі
Розділ 2. Поняття й загальна характеристика судового прецеденту як джерела права
1. Поняття й ознаки судового прецеденту
2. Види судових прецедентів
3. Судовий прецедент і судова практика
Розділ 3. Судовий прецедент у сучасній Росії
1. Вироблення судових прецедентів Конституційним Судом РФ
2. Судова практика Верховного Суду РФ як джерело права
3. Застосування судової практики судами загальної юрисдикції
4. Законодавче закріплення судового прецеденту
БІБЛІОГРАФІЯ