На головну сторінку   Всі книги

Чернишов М. А.. Тактична операція «Огляд місця події»: монографія / М. А. Чернишов, Д. В. Алимов; Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАТ «Університетська книга», Курськ,2015. 147 с.: Библиогр.: с. 133 - 146.. 2015

У монографії розглядаються загальнотеоретичні положення тактичної операції «Огляд місця події» оптимізації, що служить коштом, діяльності по збору криминалистически значимої інформації в рамках первісного етапу розслідування. Приділяється увага питанням удосконалювання тактико-криміналістичного забезпечення діяльності слідчо-оперативних органів, зв'язаної зі збором і систематизацією первинної інформації про злочин і його учасниках у ході огляду місця події, налагодження ефективної взаємодії між усіма особами, що беруть участь у процесі розслідування, а також використання новітніх досягнень науки й техніки й заснованих на них рекомендацій з найбільш результативного їхнього використання. Монографія може служити практичною допомогою для студентів при вивченні курсу криміналістики, аспірантів, викладачів юридичних факультетів вищих освітніх установ, а також практичних працівників. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ВВЕДЕННЯ
Теоретичні аспекти тактичної операції «Огляд місця події»
1.1 Поняття й сутність тактичних операцій у криміналістиці
Огляд місця події як основна елемент тактичної операції «Огляд місця події»
2.1 Поняття й структура тактичної операції «Огляд місця події»
Етапи тактичної операції «Огляд місця події»
Утримування тактичної операції «Огляд місця події»
ВИСНОВОК
бібліографічний список