На головну сторінку   Всі книги

Лапенков В. І., Сангадиев З. Г.. Технико- економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник.- Улан-Уде. : Изд-У ВСГТУ, 2000,- 240 с.. 2000

У навчальному посібнику викладені основні підходи до аналізу господарської діяльності виробничого підприємства. Приводяться найбільш важливі економічні показники й методи їх аналізу, використовувані як в управлінському (внутрішнфірмовому), так і в зовнішньому (фінансовому) аналізі. Навчальний посібник призначений для економістів, студентів, аспірантів, викладачів.

1. Утримування, завдання й методи дисципліни
1.1. Предмет і завдання дисципліни
1.2. Види економічного аналізу
1.3. Основні елементи дисципліни
1.4. Система звітності підприємства
1.5. Показники господарської діяльності й фактори, що визначають їхній рівень
1.6. Методи аналізу господарської діяльності
1.6.1. Метод порівняння
1.6.2. Індексний метод
1.6.3. Метод ланцюгових підстановок
1.6..4. Метод диференціювання
Диференціал
Метод простого додатка нерозкладного залишку
Метод розподілу нерозкладного залишку
1.6.7. Метод участі на паях
1.6.8. Метод дроблення збільшень факторів
Метод інтегрування
Логарифмічний метод
1.6.11. Графічна інтерпретація результатів факторного аналізу
2. Аналіз проведення й реалізації продукції
Завдання аналізу проведення продукції
2.1. Аналіз досягнення запланованого рівня за обсягом продукції
2.2. Оцінка факторів, що впливають на обсяг виробництва продукції
2.3. Аналіз складу й структури, що випускається продукції
2.3.1. Аналіз запасів незавершеного проведення
2.4. Аналіз комплектності
2.5. Аналіз ритмічності проведення
2.6. Аналіз реалізації продукції
3. Аналіз виробничого потенціалу підприємства і його використання
Аналіз виробничого потенціалу підприємства і його використання
3.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами і їх використання
3.1.1. Аналіз руху робочої чинності й використання робочого часу
3.1.2. Аналіз продуктивності праці
3.1.3. Факторний аналіз продуктивності праці
3.1.4. Аналіз заробітної плати
3.2. Аналіз внеоборотних активів
Фондовіддача
3.3. Аналіз матеріально-технічного забезпечення
4. Аналіз собівартості продукції
Основні джерела інформації
4.1. Аналіз витрат на проведення й реалізацію продукції
4.2. Аналіз витрат на рубль продукції
5. Аналіз фінансових результатів
Загальний фінансовий результат діяльності підприємства
5.1. Аналіз прибутки
5.1.1. Факторний аналіз валової (балансової) прибутки
5.1.2. Факторний аналіз прибутки від реалізації продукції
5.1.3. Факторний аналіз динаміки нерозподіленому прибутку (непокритого збитку)
5.1.4. Внутрішнфірмовий факторний аналіз прибутки від реалізації продукції
5.2. Аналіз рентабельності5.2.1. Склад показників рентабельності
5.2.2. Факторний аналіз рентабельності продукції
5.2.3. Факторний аналіз рентабельності продажів
5.2.4. Зв'язок показників рентабельності продукції й активів.
6. Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
6.1. Оцінка майнового стану підприємства
6.2. Оцінка фінансової стабільності й автономності підприємства
6.3. Оцінка платоспроможності підприємства
6.4. Аналіз оборотності оборотних активів
7. Внутрішнфірмовий аналіз фінансового стану підприємства
7.1. Аналіз стану оборотних активів
7.2. Аналіз короткострокової заборгованості
8. Оцінка обсягу продукції в процесі фінансового аналізу
Оцінка обсягу продукції в процесі фінансового аналізу
8.1. Загальний підхід до визначення об'ємних показників проведення й реалізації продукції
8.2. Методи оцінки обсягів зробленої й реалізованої продукції
Товарна продукція
8.3. Особливості оцінки об'ємних показників при відсутності виробничої діяльності
9. Оцінка стану системи проведення й реалізації продукції промислового підприємства
9.1. Основні характеристики стану системи проведення й реалізації
9.2. Оцінка стабільності системи проведення й реалізації
9.3. Оцінка рівня рентабельності
9.4. Оцінка рівня пропорційності проведення
10. Звітність і аналіз господарської діяльності підприємств
10.1. Загальні положення
10.2. Структура балансів підприємств
10.3. Власний обіговий капітал, його призначення й правила розрахунків його суми за даними балансу
11. Аналіз фінансового становища підприємства, що працює в умовах ринку, і використання їм капіталу
11.1. Аналіз фінансової стабільності й платоспроможності
11.2. Аналіз інтенсивності використання капіталу й рентабельності роботи підприємства
11.3. Аналіз джерел фінансування підприємства, що діє в умовах ринку
11.4. Аналіз тенденцій і напрямків приміщення додатково приваблюваних підприємством капіталів
11.5. Аналіз динаміки фінансового становища підприємства за ряд років
12. Внутрішній аналіз діяльності підприємства, що працює в умовах ринку
Внутрішній аналіз діяльності підприємства, що працює в умовах ринку
12.1. Функціональна залежність між прибутком, обсягом продажів і собівартістю
12.2. Вплив кількості й структури проданого
12.3. Вплив на прибуток рівня цін і їх зміни
12.4. Вплив на прибуток від продажів рівня постійних видатків
12.5. Аналіз даних внутрішньої звітності про формування фактичного прибутку від продажів
12.5.1. Аналіз відхилень від стандартних прямих витрат
12.5.2. Аналіз відхилень від стандартів видатку прямої зарплати
12.5.3. Аналіз виконання бюджету по накладнимрасходам
13. Аналіз варіантів управлінських розв'язків, що базуються на взаємозв'язку прибутки, обсягу собівартості продукції
13.1 Прийняття додаткового замовлення з більш низькою ціною реалізації
13.2. Аналіз варіантів ціни реалізації продукції
13.3. Аналіз варіантів окупності постійних видатків за часом експлуатаційного періоду
13.4. Аналіз впливу на прибуток збільшення виробничих потужностей
13.5. Аналіз ефективності закупівель напівфабрикатів або комплектуючих деталей
Рекомендована література