На головну сторінку   Всі книги

Сабиров Х. А.. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: учеб. допомога / Х. А. Сабиров.- Краснодар: Кубгау,2013.- 125 с.. 2013

В утримуванні навчального посібника дається поняття й класифікація техніко-криміналістичних коштів, правові основи їх застосування, форми використання спеціальних знань знаючих осіб у ході попереднього розслідування, експерти й експертні установи, підготовка, призначення й порядок проведення дактилоскопічної, трасологической експертизи, криміналістичної експертизи холодної зброї, судово-балістичної, почерковедческой, техніко-криміналістичної експертизи документів і фотопортретної, утримування й структура експертного дослідження й висновку експерта, оцінка висновку експерта слідчим або судом. Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1 Поняття й класифікація техніко-криміналістичних коштів і методів, правові основи їх застосування
Поняття й структура дисципліни «Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів».
Поняття й класифікація техніко-криміналістичних коштів і методів.
Техніко-криміналістичні кошти фіксації й вилучення об'єктів
Технико-криминалистическиесредства дослідження об'єктів
Правові основи застосування техніко-криміналістичних коштів.
Розділ 2 Форми використання специальнихзнаний знаючих осіб у ході попереднього розслідування
Процесуальна форма використання спеціальних знань знаючих осіб.
Непроцесуальна форма використання спеціальних знань знаючих осіб.
Розділ 3 Експерти й експертні установи
1. Система державних експертних установ Російської Федерації.
2. Приватні експерти.
Недержавні експертні установи.
Розділ 4 Утримування й структура процесу експертного дослідження й висновку експерта
Процес експертного дослідження і його стадії.
2. Структура висновку експерта.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ 5 Призначення й порядок проведення дактилоскопічної експертизи
Призначення дактилоскопічної експертизи.
2. Порядок проведення дактилоскопічної експертизи.
Структура висновку експерта.
Розділ 6 Призначення й порядок проведення трасологической експертизи
1. Призначення трасологической експертизи.
Порядок проведення трасологической експертизи слідами взуття.
Глава 7 Призначення й порядок проведення судово-балістичної експертизи
Призначення судово-балістичної експертизи.
2. Порядок проведення судово-балістичної експертизи по кулях і гільзам, вилученим з місця події.
3. Структура висновку експерта. Хід і результати проведеного дослідження оформляються у вигляді висновку експерта.
Перевірка й оцінка висновку експерта слідчим (судом).
Глава 8 Призначення й порядок проведення експертизи холодної зброї
Призначення експертизи холодної зброї.
2. Порядок проведення експертизи холодної зброї.
Глава 9 Призначення й порядок проведення почерковедческой експертизи
Призначення почерковедческой експертизи.
Перевірка й оцінка висновку експерта слідчим (судом).
Глава 10 Призначення й порядок проведення техніко-криміналістичної експертизи документів
1 Підготовка й призначення техніко-криміналістичної експертизи документів.
Порядок проведення техніко-криміналістичної експертизи документа, що засвідчує особистість із ознаками часткової підробки.
4 Перевірка й оцінка висновку експерта слідчим (судом).
Глава 11 Призначення й порядок проведення фотопортретної експертизи
1 Призначення фотопортретної експертизи.
Стадії роздільного й порівняльного дослідження.
Оформлення результатів експертного дослідження.
Оцінка висновку експерта слідчим (судом).
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
УТРИМУВАННЯ