На головну сторінку   Всі книги

А. А. Максуров. Технологія примусового виконання актів юрисдикционних органів.- «Екоонис», 2014 р.. 2014

Слово до читача
Введення
Розділ 1. Сутність примусового виконання
Загальне поняття про примусове виконання й правовідносинах у даній сфері
Виконавче право як галузь права, наука й навчальна дисципліна
Джерела виконавчого права
Вітчизняна історія примусового виконання
Закордонний досвід примусового виконання *(59)
Розділ 2. Виконавча юридична практика
Поняття виконавчої юридичної практики
Функції виконавчої юридичної практики
Цінність виконавчої юридичної практики в контексті її ефективності
Розділ 3. Структури виконавчої юридичної практики
Поняття й види структур виконавчої юридичної практики
Технологія примусового виконання: поняття й елементний склад
Розділ 4. Основні елементи технології примусового виконання
4.1. Суб'єкти й учасники виконавчих процедур
Об'єкти технології примусового виконання
Дії й операції суб'єктів і учасників технології примусового виконання
А. Обіг стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно і його реалізації.
Арешт майна боржника.
Оцінка майна боржника.
Зберігання майна.
Реалізація арестованного майна.
Продаж майна боржника на комісійних початках.
Продаж майна боржника на торгах.
Залишення майна за взискателем.
Б. Обіг стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію й інші види доходів боржника.
В. Обіг стягнення на закладене майно.
Г. Вилучення в боржника й передача взискателю певних предметів, зазначених у виконавчому документі.
Виконання розв'язків про поновлення на роботі.
Виконання розв'язків про виселення.
Виконання виконавчого документа про вселення взискателя.
Техніка примусового виконання
Виконавча тактика
Стратегія примусового виконання
Процесуальні форми технології примусового виконання
Ресурсозабезпеченість технології примусового виконання
Контроль і нагляд за реалізацією технології примусового виконання
Розділ 5. Поняття ефективності технології примусового виконання й шляхи її підвищення
5.1. Поняття ефективності і якості технології примусового виконання
Проблеми дослідження ефективності і якості технології примусового виконання
Умови, показники й критерії ефективності ТПИ
Основні правові шляхи підвищення ефективності ТПИ
Висновок
Додаток